BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jawor-Joniewicz Anna
Title
Information and Communication Systems in Pro-Innovation Companies
Systemy informacji i komunikacji w firmach proinnowacyjnych
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 2, s. 55-65, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Strategia komunikowania, Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Stymulowanie innowacyjności, Innowacyjność przedsiębiorstw
Communication strategy, Communication in organisation, Stimulate innovations, Enterprise innovation
Abstract
Artykuł koncentruje się wokół problematyki komunikacji i informacji, której rola w gospodarce opartej na wiedzy stale wzrasta. Efektywne funkcjonowanie kanałów informacyjnych, przekładające się na wzrost innowacyjności i poprawę pozycji konkurencyjnej firm jest możliwe wówczas, gdy są one spójne ze strategią, strukturą i kulturą organizacyjną. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących systemów komunikacji i informacji stosowanych w spółkach giełdowych ze szczególnym uwzględnieniem firm realizujących strategię proinnowacyjną. (abstrakt oryginalny)

This article concentrates on questions of communications and information, whose role in the knowledge-based economy continues to grow. The efficient functioning of information channels translates into growth in innovativeness, where an improvement in the competitive position of the company occurs if there is cohesion between this and the organizational strategy, structure, and culture. The article presents the results of research into communication and information systems used in listed companies, with special stress on companies implementing a pro-innovation strategy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Angel R. (2006), "Putting an Innovation Culture into Practice," Ivey Business Journal, January/ February.
  2. Borkowska S. (2007), "Dwie koncepcje proefektywnościowego zarządzania zasobami ludzkimi" [Two pro-efficiency concepts in human resource management], in Borkowska S., (Editor), Systemy wysoce efektywnej pracy [Highly efficient labor systems], ILSS, Warsaw.
  3. Conger J. A. and Lawler E. (2002), "Individual Director Evaluations: The Next Step in Boardroom Effectiveness," Ivey Business Journal, May/June 2002.
  4. Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu [Cultures and organizations: Programming the mind], PWE, Warsaw.
  5. Konrad A. M. (2006), "Engaging Employees through High-Involvement Work Practices," Ivey Business Journal, March/April 2006.
  6. Koźmiński A. K. (2001), "Zarządzanie wiedzą warunkiem konkurencyjności" [Knowledge management: Prerequisite to competitiveness], in: Kotowicz-Jawor J. (Editor), VII Kongres ekonomistów polskich. Przedsiębiorczość i konkurencyjność [7th Congress of Polish Economists: Entrepreneurship and Competitiveness], vol. IV, PTE, Warsaw.
  7. Mako C, Illessy M., Csizmadia E, Kirov V, Galev T. (2008), "Changes in Work in Transformation Economies," WORKS Project, www.worksproject.be
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu