BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zakrzewski Maria, Wiszenko Andrzej
Title
Places to Work in Poland: Are They Great? Employee Attitudes 2009 - Research Project
Miejsca pracy w Polsce: Czy są wspaniałe?
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 2, s. 101-112
Keyword
Zarządzanie biznesem, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Metody badania pracy, Zatrudnienie
Business management, Human Resources Management (HRM), Workresearch methods, Employment
Abstract
W ramach III edycji projektu badawczego Postawy Pracownicze, Great Place to WorkŽ Institute Polska przeprowadził w grudniu 2008 i styczniu 2009 ogólnopolskie, internetowe badanie pracowników różnych organizacji. Celem badania było ustalenie, czy pracownicy w polskich miejcach pracy ufają ludziom, dla których pracują, są dumni z tego, co robią, a także lubią ludzi, z którymi pracują. Ocena polskich miejsc pracy, mierzona średnim Wskaźnikiem Zaufania okazała się niska (38%) w stosunku do ocen, jakie uzyskują firmy występujące na Listach Najlepszych Miejsc Pracy ogłaszanych co roku przez Great Place to WorkŽ Institute w 40 krajach świata. (abstrakt oryginalny)

A Polish nationwide research project was conducted among employees of various organizations at the turn of December 2008 and January 2009, as a part of the 3rd Employee Attitudes Research Project. The purpose of the research was to determine whether employees at Polish workplaces trust the people they work for, are proud of what they do, and are fond of people they work with. This issue is of greater importance, as it is the relations between an employee and his or her superiors and colleagues that make the workplace great. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu