BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gwiazda Adam
Title
Więcej odpowiedzialności
Source
Nowe Życie Gospodarcze, 2009, nr 6-7, s. 14-15
Keyword
Rybołówstwo, Ochrona wód, Produkty akwakultury
Fishery, Protection of waters, Aquaculture products
Abstract
Wzrost popytu na ryby doprowadził do nadmiernej eksploatacji światowych zasobów. Łączne straty poniesione przez globalne rybołówstwo w ostatnich trzech dekadach oceniono na 2,2 biliona USD. Dlatego istnieje pilna potrzeba wprowadzenia zasad odpowiedzialnego i zrównoważonego rybołówstwa.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1234-5784
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu