BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Aluchna Maria
Title
(Między)narodowy charakter nadzoru
Source
Rynek Kapitałowy, 2008, nr 10, s. 58-59
Keyword
Ład korporacyjny, Nadzór nad rynkiem finansowym, Kultura, Rynek kapitałowy, Rynek pracy
Corporate governance, Financial market supervision, Culture, Capital market, Labour market
Abstract
Autorka przybliża zagadnienie analizy nadzoru korporacyjnego z perspektywy podejścia kulturowego. Podejście to stawia w centrum analizy kwestie zwyczajów, dominujących wartości i typu kultury obserwowanych w danym kraju czy regionie. Perspektywa kulturowa sugeruje, ze współczesny kształt struktur nadzorczych jest mocno zakotwiczony w zwyczajach, historii czy kwestiach społecznych i kulturowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1899-4598
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu