BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miziołek Tomasz
Title
Fundusze obligacji
Source
Rynek Kapitałowy, 2008, nr 10, s. 81-83
Keyword
Papiery dłużne, Wynik finansowy, Fundusze inwestycyjne
Debt securities, Financial performance, Investment funds
Note
Artykuł zamieszczony w ramach Raportu Obligacje.
Abstract
Przedstawiono zarys historii inwestowania funduszy inwestycyjnych w papiery dłużne w Polsce. Przybliżono wyniki inwestycyjne w latach 2000-2004. Przeanalizowano okres 2005-2008. Zamieszczono wykaz najlepszych funduszy polskich obligacji oraz najlepszych funduszy obligacji dolarowych w latach 2005-2008.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1899-4598
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu