BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stanisławska Joanna
Title
Zróżnicowanie regionalne poziomu życia gospodarstw domowych w Polsce
The Regional Diversification of the Level of Households' Standards Living in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 374-377, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Gospodarstwa domowe, Budżet gospodarstwa domowego, Poziom życia
Households, Budgets of households, Living standard
Note
summ.
Abstract
Dokonano oceny zróżnicowania regionalnego poziomu życia gospodarstw domowych w Polsce w 2005 roku za pomocą syntetycznego miernika poziomu życia. (oryg. streszcz.)

Using the synthetic measure has made evaluation of the level of Polish household living at the background of 16 provinces. It 16 showed significant differences among the level of living of Polish household in the year 2005. The lowest values of synthetic measure of level of living were household of weakly economic developed provinces such as świętokrzyskie, lubelskie, podkarpackie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie and podlaskie. On the other hand, the highest level of living was observed in provinces with high industrial level and economical growth such as dolnośląskie oraz mazowieckie. The synthetic measure 's of level of living values show partition of the country into the better developed western part and the eastern part with the lower level of social and economical growth and lower level of in households. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Luśniewiez A. 1972: Statystyka poziomu życia ludności. PWE, Warszawa, 12.
  2. Kwasek M. 2002: Poziom życia rolników w ostatniej dekadzie XX wieku. JERiGŻ, Warszawa, 129-130.
  3. Kwasek M. 2000: Poziom życia rolników w świetle badań budżetów gospodarstw domowych. lERiGŻ, Warszawa, 36-37.
  4. Warunki życia ludności w 2004 r. 2006: GUS Departament Statystyki Społecznej, Warszawa, 99-103.
  5. Wysocki F., Lira J. 2005: Statystyka opisowa. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 175-180.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu