BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymańska Joanna
Title
Ocena zmian wyposażenia powiatów ziemskich podregionu legnickiego w wybrane urządzenia infrastruktury technicznej służące ochronie środowiska
The Analysis of Changes in Technical Equipment for Environment Protection in Powiats of Legnicki Subregion
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 384-390, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Powiat, Ochrona środowiska, Gospodarka wodna, Infrastruktura techniczna, Oczyszczanie ścieków
County, Environmental protection, Water management, Technical infrastructure, Sewage treatment
Note
summ.
Country
Region legnicki
Abstract
Przedstawiono dość korzystne zmiany, jakie nastąpiły w zakresie wyposażenia powiatów ziemskich podregionu legnickiego w sieciowe urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne i do oczyszczania ścieków komunalnych. Badaniami szczegółowymi objęto lata 2000-2004. Wyodrębniono grupy powiatów charakteryzujące się skrajnie różną sytuacją w analizowanym zakresie. Zaprezentowano wartość nakładów wydatkowanych w tych powiatach na wsparcie działań inwestycyjnych służących ochronie środowiska. (oryg.. streszcz.)

The paper presents rather positive changes in the number of water supply and sewerage systems and wastewater treatment plants in powiats of legnickie subregion. The detail research encapsulates data from the period between 2000 and 2004. The group of powiats characterized by an extremely different situation in an analyses range was separated. The paper also presents the value of expenditure on ecological investments in those powiats. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Ochrona środowiska i leśnictwo w woj. Dolnośląskim. 2001: Urząd Statystyczny, Wroclaw.
  2. Ochrona środowiska w woj. dolnośląskim w latach 2003-2004. 2005: Urząd Statystyczny Wrocław.
  3. Roczniki statystyczne woj. dolnośląskiego za lata 2001-2005. 2001-2005: Urząd Statystyczny, Wrocław.
  4. Sobczak E. 2004: Klasyfikacja podregionów Polski ze względu na stopień ochrony środowiska. Gospodarka a Środowisko 1. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1009, s. 107-119.
  5. Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013. 2004: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa.
  6. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku. 2005: Urząd Marszałkowski we Wrocławiu. Dz. U. Nr 58, poz. 685 z póź. zm.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu