BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wielewska Izabela
Title
Obszary zdegradowanego środowiska przyrodniczego jako tereny problemowe na wsi na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego
Areas of Natural Environment Deteriorated as Problem Areas in a Village Based on Kujawsko-Pomorskie Province
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 406-409, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Degradacja środowiska, Wieś, Planowanie przestrzenne
Degradation of the environment, Village, Spatial planning
Note
summ.
Country
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstract
Ukazano problemy występowania i zapobiegania występowaniu obszarów zdegradowanych środowiska przyrodniczego na terenach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego.

Regions of ecological danger in Poland do not occupy much areas these days. In the country limits they should be treated as a marginal phenomenon. These areas are localised rather sporadically. However, a human-being changes this natural environment using various forms of agricultural and industrial activities. It is very often the case that the interference results in advanced devastalation of this environment. As the researches have shown the greatest threats are connected with farms and industrial plants because of the emission of contaminants to the atmosphere, piping away sewage into surface water, storing waste materials and agro technical procedures. Many ecological problems relate to urbanization processes (building intentions) and another interference into environment based on transforming or changing the ways of using areas (for example, changing the forest for agricultural use, integrating project or replacement of lands, etc.). (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Bański J. 2006: Geografia polskiej wsi. PWE, Warszawa, 177.
  2. Czech E.Z. (red.). 2006: Uwarunkowania ochrony środowiska. Aspekty krajowe i międzynarodowe. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2006, 114.
  3. Krupińska W., Molenda M. 2000: Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich a zagadnienia ochrony środowiska. [W:] M. Kłodziński (red.), Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej w warunkach integracji z Unią Europejską. PAN Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa, 99.
  4. Wielewska I. 2005: Efekty stosowania polityki środowiskowej w przedsiębiorstwach na przykładzie branży przetwórstwa żywności. [W:] Integracja problemów środowiskowych i teorii zrównoważonego rozwoju w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Materiały Konferencyjne II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Politechnika Białostocka, Białystok, 329-330.
  5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm).
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu