BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziółkowski Romuald
Title
Klaster jako kierunek rozwoju gospodarstw agroturystycznych w woj. Podlaskim
Directions of Agrotourism Farms Development in Podlaskie Region
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 463-468, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Agroturystyka, Modernizacja obszarów wiejskich, Koncepcja klastrów
Agrotourism, Modernisation of the rural area, Cluster conception
Note
summ.
Country
Podlaskie Voivodship
Abstract
Zaprezentowano jedną z pierwszych prób tworzenia klastrów w działalności gospodarstw agroturystycznych w województwie podlaskim.

Tourism development in country areas highly depends on the agrotourism. The growing number of agrotourism farms widens their offers, improves standard of accommodations and quality of service. It involves more expends for promotion in each agrotourism farm. The paper presents original solutions in range of agrotourism farms cooperation which does not eliminate competition at the same time. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Drzewiecki M. 2002: Podstawy agroturystyki. OPO, Bydgoszcz.
  2. Jalinik M. 2002: Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok.
  3. Klastry. Innowacyjne rozwiązania dla Polski. 2004: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.
  4. Milewski D, Panasiuk A., Szostak D. 2005: Zachodniopomorski klaster turystyczny. Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, Szczecin.
  5. Panasiuk A. 2006: Współpraca samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw turystycznych - zagadnienia instytucjonalne. [W:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Pod red. A. Rapacza. AE we Wrocławiu, Jelenia Góra, 153-161.
  6. Szostak D. 2006: Klaster jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności i innowacyjności regionalnej gospodarki turystycznej. [W:] Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca. Pod red. A. Rapacza. AE we Wrocławiu, Jelenia Góra, 162-167.
  7. Zmyślony P. 2006: Samorząd terytorialny jako przywódca w regionie turystycznym. [W:] Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Globalne wyzwania i zagrożenia. Pod red. B. Raszki, S. Bosiackicgo. AWF w Poznaniu, Poznań, 111-124.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu