BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Winkler Renata (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Projektowanie i przygotowanie szkoleń komunikacyjnych
The Design and Preparation of Communication Training
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 765, s. 93-103, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Szkolenie pracowników, Ocena programów szkoleniowych, Inwestowanie w kapitał ludzki
Manpower training, Training programme evaluation, Investments in human capital
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono główne przesłanki skutecznego szkolenia. Omówiono założenia projektowania, przeprowadzania i oceny szkoleń komunikacyjnych. Zaprezentowano typy ofert szkoleń komunikacyjnych.

The starting point for the deliberations undertaken in the article is the importance of training for carrying out internal transformations within an organisation to allow it to adjust to existing market conditions. Next, the author presents the fundamental requirements and assumptions of good practice that must be applied when designing training courses within an organisation. A major part of the article is devoted to a detailed discussion of the process of designing and preparing communication training.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Сох Т. [1991], The Multicultural Organization, „Academy of Management Executive”, vol. 5, nr 2.
 2. Dervitsiotis K.N. [2002], The Importance of Conversations-for-action for Effective Strategic Management, „Total Quality Management”, vol. 13, nr 8.
 3. Diamante T., Reid Ch.L., Giglio L. [1995], Make the Right Training Move, „HR Magazine”, vol. 40, nr 3.
 4. Dziuba D.T. [2000], Gospodarki nasycone informacją i wiedzą, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 5. Koonce R. [2001], Redefining Diversity, „Training and Development”, vol. 55, nr 12.
 6. Koppett K. [2003], Techniki teatru improwizacji w programach szkoleniowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 7. Kossakowska M., Sołtysińska I. [2002], Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 8. Leksykon zarządzania [2004], red. M. Romanowska, Difin, Warszawa.
 9. Łaguna M. [2004], Szkolenia. Jak je prowadzić, by..., Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 10. Murphy H.A., Peck Ch.E. [1980], Effective Business Communications, McGraw-Hill Book Company, New York.
 11. Rae L. [2004], Planowanie i projektowanie szkoleń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 12. Schroeder J., Wojciechowski H. [1998], Wprowadzenie do biznesu międzynarodowego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu