BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kachniewski Mirosław, Kapusta Tomasz
Title
Nowy standard zgromadzenia
Source
Rynek Kapitałowy, 2008, nr 12, s. 87-89
Keyword
Akcjonariusz, Ochrona interesów akcjonariuszy, Dyrektywy WE, Ład korporacyjny
Shareholders, Protection of shareholders, EC directives, Corporate governance
Abstract
W artykule omówiono zmiany jakie nastąpią w Kodeksie spółek handlowych, związane z implementacją Dyrektywy o prawach akcjonariuszy. Przedstawiono istotne uproszczenia kwestii związanych z udzielaniem pełnomocnictw, co jest szczególnie istotne dla akcjonariuszy zagranicznych. Zwrócono uwagę na konieczność usprawnienia organizacji i przebiegu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1899-4598
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu