BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Włodarczyk Tomasz Mirosław
Title
Neoliberalizm w krzywym zwierciadle krytyki : O społecznych uprzedzeniach i mitach w ocenie faktów empirycznych
Source
Przegląd Organizacji, 2009, nr 4, s. 7-9
Keyword
Neoliberalizm, Ład społeczno-gospodarczy, Przegląd literatury
Neoliberalism, Social-economic order, Literature review
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono przegląd najbardziej reprezentatywnych krytycznych opinii na temat neoliberalnej doktryny społeczno-ekonomicznej. Następnie przytoczono argumenty biorące w obronę neoliberalną koncepcję ładu społeczno-gospodarczego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. S. AMIN, Zmurszały kapitalizm, Warszawa 2004.
 2. M. BEAUDIN, Pour une ecclesiologe et une pastorale prophetiąues au neoliberalisme, w: B. BEGIN, J. DENYS (red.), Le neoliberalisme. Un defi pour le christianisme, Ottawa 1997, s. 34.
 3. J. BHAGWATI, Wolny handel dziś. Warszawa 2003.
 4. P. BOURDIEU, Gegenfeuer. Wortmeldungen im Dienste des Widerstands gegen die neoliberale Invasion, Konstanz 1998.
 5. I. BRANNON, Ch. EDWARDS, Barack Obama's Keynesian Mistake, "National Post" 2009, 30 stycznia.
 6. N. CHOMSKY, Profit over People. Neoliberalismus und globale Weltordnung, Hamburg 2001.
 7. R.M. EBELING, Granice polityki ekonomicznej: ekonomiści austriaccy i niemieccy (ORDO) liberałowie, w: R.M. EBELING V. (red.), Szermierze wolności. Od Adama Smitha do Miliona Friedmana, Kraków 2003, s. 209.
 8. FORRESTER, L'Horreur economiąue, Paris 1996.
 9. A. GIDDENS, The Third Way. The Renewal of Social Democracy, Cambridge 1998 (polski przekład: Trzecia droga. Odnowa socjaldemokracji, Warszawa 1998).
 10. W. GOLDSCHMIDT, D. KLEIN, K. STEINITZ, Neoliberalismus - Hegemonie ohne Perspektive, Heilbronn 2000, s. 7.
 11. J. HABERMAS, Die neue Unübersichtlichkeit. Kleine Politische Schriften V, Frankfurt am Main 1985, s. 189.
 12. F. von HAYEK, Der Mensch in der Planwirtschaft, w: F. von HAYEK, Gesammelte Schriften in deutscher Sprache. Abteilung A: Aufsätze, Bd. 7, Wissenchaft und Sozialismus. Aufsätze zur Sozialismuskritik, Tübingen 2004, s. 169.
 13. F. von HAYEK, Der Wettbewerb als Entdeckungsverfahren, w: F. von HAYEK, Freiburger Studien. Gesammelte Aufsätze, Tübingen 1968, s. 254.
 14. F. von HAYEK, Droga do zniewolenia, wyd. trzecie, Kraków 2003, s. 48-49.
 15. N. HULTBERG, H.H. HOPPE, M.N. ROTHBARD, J.T. SALERNO, Jak zrujnować gospodarkę, czyli Keynes wiecznie żywy, Warszawa 2004.
 16. N. KLEIN, Doktryna szoku. Jak współczesny kapitalizm wykorzystuje klęski żywiołowe i kryzysy społeczne, Warszawa 2008.
 17. G.W. KOŁODKO, Wędrujący świat, Warszawa 2008, s. 206-253.
 18. "New York Times" 28 stycznia 2009 roku.
 19. M. RATAJCZAK, Nurt liberalny w ekonomii, w: W. JARMOŁOWICZ, M. RATAJCZAK (red.), Liberalizm we współczesnej gospodarce, Poznań 2008, s. 60-61.
 20. H. SCHUI et al, Wollt Ihr den totalen Markt? Der Neoliberalismus und die extreme Rechte, München 1997 (www. karlsruher-kolloquium.de/neoliberal.html).
 21. R. SENNETT, The Corrosion of Character. The Personal Consequences of Work in the New Capitalism, New York 2000 (polski przekład: Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie, Warszawa 2008).
 22. G. SORMAN, Etatyzm nas nie uratuje, "Europa" - Magazyn Idei "Dziennika" 2009, 21-22 marca.
 23. G. SORMAN, Zostawmy rynek w spokoju, "Europa" - Magazyn Idei "Dziennika" 2008, 29-30 listopada.
 24. G. SORMAN, Jak zrehabilitować kapitalizm, "Dziennik" 2006, 29 kwietnia-1 maja, s. 26.
 25. "Wall Street Journal" 28 stycznia 2009 roku.
 26. "Washington Post" 28 stycznia 2009 roku.
 27. G. WILLKE, Neoliberalismus, Frankfurt am Main - New York 2003.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu