BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Plawgo Bogusław, Sosnowicz Agnieszka
Title
Społeczna odpowiedzialność biznesu w przedsiębiorstwach świadczących usługi użyteczności publicznej
Corporate social responsibility in public service enterprises
Source
Współczesne Zarządzanie, 2008, nr 3, s. 35-43, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Organizacje pożytku publicznego, Usługi publiczne, Usługi użyteczności publicznej
Corporate Social Responsibility (CSR), Public benefit organisation, Public services, Public utility services
Abstract
Niniejsze opracowanie stanowi analizę stopnia wdrażania zasad Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przez polskie, francuskie oraz włoskie przedsiębiorstwa świadczące usługi użyteczności publicznej. Artykuł opiera się na wynikach badań przeprowadzonych w ramach realizacji Projektu Discerno, którego głównym celem jest promocja idei CSR. (abstrakt oryginalny)

The main objective of the article is to analyze the degree of Corporate Social Responsibility (CSR) in Polish, French, and Italian enterprises providing public services. The study depicts notion of CSR and its fundamental rules. Defined principles concern daily management choices in such fields as market, workplace, and local community. The article presents the aims of Discerno Project. The overall objective of the Project is to promote CSR in European public companies. The study elaborates the degree of implementation of CSR principles in European companies. Presented analysis is based on the results of the research conducted by Partners of Discerno Project. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ostrowska A., Jędrzejewska M., Leska M., (2005), Rozmowy o dobrym biznesie. Grupa BOSS, Warszawa.
  2. Jagielska M., Rok B., (2005), Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2005. Dobre Przykłady, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.
  3. Kolarska-Bobińska L. (red.), (2004), Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
  4. Lewicka-Strzałeczka A., (1999), Etyczne standardy firm i pracowników IFiS, PAN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1643-5494
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu