BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pleśniak Elżbieta
Title
Usługi outsourcingowe w Indiach
Outsourcing Services in India
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 13, s. 195-205, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku
Keyword
Outsourcing, Centra usług
Outsourcing, Shared services
Note
summ.
Country
Indie
India
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie Indii jako biednego kraju rozwijającego się dzięki usługom świadczonym firmom z bogatych państw. Przedstawiono w nim przyczyny zacofania gospodarczego Indii i olbrzymi potencjał, którym dysponują mieszkańcy tego kraju. Opisano centra usług outsourcingowych i zakres usług świadczonych w tych centrach, a także kontrowersje, jakie budzi w krajach zachodnich przenoszenie całych działów przedsiębiorstw do Indii, a co za tym idzie, likwidowanie miejsc pracy w tych krajach. I na końcu przyjdzie czas na refleksję, czy to ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie dla Polski. (fragment artykułu)

India has captured 44% of global outsourcing market in the field of software and BPO services. This indigent country owes its economic development to rendering services to companies from wealthy countries. In India there has been made the most of potential, which sticks in people of this country: their education, good command of English, low demands in the field of salaries. The aim of this article is to show India as a country, which develops thanks to rendering of outsourcing services. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Balcerowicz P., Indie - gospodarczy tygrys czy słoń?, „Gazeta Wyborcza" 13.06.2006, http://serwisy.gazeta.pl (09.05.2007).
 2. Fudal C., Indie - kolos z wielką przyszłością, http://globaleconomy.pl (09.05.2007).
 3. Hirn W., Angriff aus Asien, S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2007.
 4. Indie. Przewodnik polskiego przedsiębiorcy, Wydawnictwo Wydziału Ekonomiczno-Handlowego Ambasady RP w New Dehli, http://www.eksporter.gov.pl (06.03.2007).
 5. Indyjski rynek usług outsourcingowych, Wydział Ekonomiczno-Handlowy Ambasady RP w New Dehli, http://www.eksporter.gov.pl (06.03.2007).
 6. Kieniewicz J., Historia Indii, Ossolineum, Wrocław 2003.
 7. Kolka M., Tuszyński H., Indie - przyszły gigant gospodarki światowej, http://globaleconomy.pl (09.05.2007).
 8. Langer A., Outsourcing - sposób na redukcję kosztów, [w:] Doradca Dyrektora Finansowego Styczeń/Luty 2007, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2006.
 9. Mierzwa M., Chiny i Indie w procesie globalizacji. Potencjalne konsekwencje dla Polski, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2007.
 10. Mitręga D., Industrializacja - indyjska droga ku nowoczesności, [w:] Strategie rozwojowe i polityka przemysłowa w wybranych krajach Azji i Ameryki Łacińskiej, Wyd. AE, Katowice 1995, s. 77.
 11. Podróże marzeń. Indie, Biblioteka „Gazety Wyborczej" Mediaprofit, Warszawa 2006.
 12. Polska - centrum usług dla Europy? Nowe szansę inwestycji zagranicznych w Polsce, Polska Rada Biznesu, McKinsey&Company, Warszawa 2003.
 13. Rzeszotarska G., Strategia gospodarcza i polityka przemysłowa na przykładzie wybranych krajów Azji Południowo-Wschodniej (Tajwan, Malezja, Indonezja, Tajlandia), [w:] Strategie rozwojowe i polityka przemysłowa wybranych krajów Azji i Ameryki Łacińskiej, Wyd. AE, Katowice 1995, s. 56.
 14. Stefanicki R., Wejście siania, „Przekrój" 2005 nr 32, http://przekroj.pl (09.05.2007).
 15. Strategie rozwojowe i polityka przemysłowa wybranych krajów Azji i Ameryki Łacińskiej, red. J. Żabińska, Wyd. AE, Katowice 1995.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu