BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stermach Patrycja
Title
Ocena ryzyka państw ASEAN na podstawie metody klasyfikacji ryzyka kraju (The Country Risk Classification Method CRCM)
The Association of Southeast Asian Nations in the OECD Country Risk Classification
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 13, s. 282-289, bibliogr. 15 poz.
Issue title
Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku
Keyword
Ryzyko, Ryzyko handlowe, Pomiar ryzyka
Risk, Trade risk, Risk measures
Note
summ.
Company
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej
Association of South East Asian Nations (ASEAN)
Abstract
Ryzyko kraju jest obok ryzyka transferu jednym z rodzajów ryzyka politycznego. Jest ono charakterystyczne właśnie dla transakcji w handlu zagranicznym i polega na tym, że różnego rodzaju okoliczności polityczne dotyczące danego kraju (ryzyko wojen, zmiany rządów i związane z tym zmiany polityki gospodarczej, zmiany przepisów prawa dewizowego czy podatkowego) mogą zatrzymać albo przynajmniej zahamować przepływ strumieni pieniężnych tego kraju, podobne efekty mogą wywołać klęski żywiołowe w dużej skali, których możliwość wystąpienia zalicza się także do ryzyka kraju. (fragment artykułu)

Risk occurs naturally in the business but is not part of the core of the business. Inherent risks have a negative effect on operating profit of the business. There are different kinds of risk in international business, one of them is risk of the country. The Country Risk Classification Method measures the country credit risk, i.e. the likelihood that a country will service its external debt. The Association of Southeast Asian Nations, commonly referred to as ASEAN, pronounced is a geo-political and economic organization of 10 countries located in Southeast Asia, which was formed on August 8, 1967 by Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand. Its aims include the acceleration of economic growth, social progress, cultural development among its members, and the promotion of regional peace. It is hard to asses risk in the whole association. All 10 members of ASEAN have different economic situation. Some of them like Singapore are very rich; some of them like Cambodia are one of the poorest countries in the world. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Gawroński A. et al., Ubezpieczenie w handlu zagranicznym, Poltext, Warszawa 1994.
 2. Gross domestic product per capita in ASEAN, at current prices (nominal), in US dollars -ASEAN Statistics.
 3. Handel zagraniczny. Organizacja i technika, PWE, Warszawa 2005.
 4. Karczmarek T., Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2005.
 5. Karczmarek T., Zarządzanie ryzykiem handlowym i finansowym dla praktyków, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1999.
 6. Karczmarek T., Zarządzanie ryzykiem handlowym, finansowym, produkcyjnym dla praktyków, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001.
 7. Karczmarek T., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie eksportującym, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2001.
 8. Azja-Pacyfik. Obraz gospodarczy regionu, red. B. Drelich-Skulska, Wyd. AE, Wrocław 2007.
 9. Investment incentives and Foreign Direct Investment in selected ASEAN countries, OECD 2004.
 10. Country Risk Classification, OECD, l February 2008.
 11. Historical country risk classification rates, OECD, 2008 http://www.msz.gov.pl/Stowarzyszenie,Narodowe,Azji,PoludniowoWschodniej,ASEAN,(Association, of,South-East,Nations),8807.html, Warszawa, 29 listopada 2006.
 12. www.aseansec.org/.
 13. www.oecd.org/.
 14. www.exporter.pl.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu