BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cygler Joanna
Title
Ekosystem biznesu jako platforma relacji kooperacyjnych przedsiębiorstw
Business Ecosystem as a Platform for Co-opetitive Relations of Enterprises
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 20, s. 47-57, rys., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce
Keyword
Współpraca przedsiębiorstw, Kooperacja horyzontalna, Kooperacja pionowa, Ekosystem, Ekosystem biznesowy
Enterprises cooperation, Horizontal cooperation, Vertical cooperation, Ecosystem, Business ecosystem
Note
summ.
Abstract
Autorzy podjęli próbę przeanalizowania przedsiębiorstw w kontekście międzynarodowych ekosystemów biznesowych. W tym celu przedstawili istotę ekosystemu biznesu, a następnie relacje kooperacyjne w cyklu życia ekosystemu biznesu. Na zakończenie scharakteryzowali skłonności do tworzenia relacji kooperacyjnych, zarówno wewnątrz, jak i między ekosystemami biznesowymi, w zależności od kondycji tych ekosystemów.

Co-opetition (simultaneous competition and co-operation between competitors) can occur not only at the corporate and sector levels, but also at a business ecosystem. Business ecosystem is a combination of several organizations from different industries forming a strategic community of interests and values. Co-opetition can be concluded both at intra and inter business ecosystem levels. Co-opetitive relations are different depending on the ecosystem life stage. Moreover, there is a strong correlation between an inclination of enterprises to create co-opetitive relations with their competitors and overall condition of the business ecosystem measured by the productivity, robustness, and niche creation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Complexity: Life at the Edge of Chaos, red. R. Regine, The University of Chicago Press, Chicago 1999.
 2. Cygler J., Kooperencja - nowy typ relacji między konkurentami, "Organizacja i Kierowanie" 2007 nr 2, s. 61-76.
 3. Gierszewska G., Romanowska M., Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. PWF. Warszawa l998.
 4. Gueguen G., Torres O., Fondements et dynamiques concurrentielles ecosystems d'affaires: I'exemple de Linux contre Microsoft, "Revue Francaise de Gestion" 2004 vol. 30 nr 148, s. 227-248.
 5. Gueguen G., Pellegrrin-Buocher E., Coopetition and IT business ecosystems: the success of SAP, referat na konferencję pt.: "Workshop on Coopetition Strategy: Towards a New Kind of Inter-firm Dynamics?" Catania, 16-17 września 2004.
 6. Hamel G., Prahalad C.K., Competing for the Future, Harvard Business School Press, Boston 1994.
 7. Iansiti M., Levien R., Strategy as ecology, "Harvard Business Review 2004 (March), s. 68-78.
 8. Iansiti M., Levien R., The Keystone Advantage. What the New Dynamics of Business Ecosystems Mean for Strategy, Innovation and Sustainability, Harvard Business School Press, Boston 2004.
 9. Krebs Ch. J., Ekologia, PWN, Warszawa 1997.
 10. Lewin R., Regine R., On the edge in the world of business, [w:] Complexity: Life at the Edge of Chaos, red. R. Regine, The University of Chicago Press, Chicago 1999, s. 197-211.
 11. Moore J.F., Predators and prey: a new ecology of competition, "Harvard Business Review" 1993 (May-June), s. 75-86.
 12. Moore J.F., The Death of Competition. Leadership & Strategy in the Age of Business Ecosystems, Harper Business, New York 1997.
 13. Moore J.F., The rise of a new corporate form, "Washington Quarterly" 1998 vol. 21 nr 1, s. 167-181.
 14. Nguyen T.N., The ecology of software: a framework for the investigation of business IT integration, "The Journal of American Academy of Business" (Cambridge) 2002 vol. 2 nr 1, s. 7-11.
 15. Torrès-Bay 0., Economie d'entreprise. Organisation et stratègie à l'aube de la nouvelle èconomic, "Economica" 2000.
 16. www.sap.com.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu