BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cieślik Ewa, Koźliński Tomasz
Title
Dwa modele
Source
Gazeta Bankowa, 2009, nr 20, s. 14-18
Keyword
Giełda papierów wartościowych, Konsolidacja kapitałowa, Fuzje i przejęcia
Stock market, Consolidation of capital, Mergers and acquisitions
Company
Giełda Londyńska, Giełda Frankfurcka
London Stock Exchange,
Abstract
W artykule skupiono się na niezbyt spektakularnych pod względem wartości transakcji i rozmiarów fuzjach dotyczących London Stock Exchange (LSE) i Deutsche Boerse (DB). Wśród analizowanych przypadków podano nie tylko przykłady negocjacji konsolidacyjnych zakończonych powodzeniem, ale również szereg przejęć, które z różnych przyczyn nie doszły do skutku.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu