BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pluta-Olearnik Mirosława
Title
Rozwój usług szkolnictwa wyższego w kontekście współpracy uczelni z otoczeniem biznesowym
Development of higher education services in the context of cooperation of high schools with the business environment
Source
Handel Wewnętrzny, 2009, nr 1, s. 26-31
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Usługi, Otoczenie biznesu, Rozwój przedsiębiorczości
Higher education, Services, Business environment, Entrepreneurship development
Note
Zawiera tabelę: Sposoby nawiązywania współpracy między uczelnią a biznesem oraz ich skuteczność w opinii ekspertów.
Abstract
Artykuł prezentuje wyniki badania ekspertów reprezentujących środowisko polskich uczelni, których celem była diagnoza obecnego zaangażowania oraz ocena kierunków zmian w zakresie współpracy uczelni i jej pracowników z otoczeniem biznesowym. Badania zostały zrealizowane w listopadzie i grudniu 2008 r. na 53 celowo dobranych reprezentantach uczelni o profilu technicznym, ekonomicznym i ogólnym uniwersyteckim, z wykorzystaniem ankiety internetowej. Autorka tłumaczy, że przedmiotem szczegółowych badań było poznanie opinii ekspertów reprezentujących polskie uczelnie (głównie akademickie) w następujących kwestiach: 1) obszary i rezultaty współpracy uczelni z biznesem w ostatnich 3 latach, 2) problemy i korzyści płynące ze współpracy uczelni i jej pracowników z przedsiębiorstwami, 3) różne formy współpracy uczelni i biznesu oraz ocena ich skuteczności, 4) perspektywy rozwoju partnerskich relacji środowisk nauki i biznesu w najbliższych 5 latach.

Strategies of development of higher education in the European countries refer, in their vast majority, to intensification of ties of the sector of high schools with the business environment. Reasons for this phenomenon are different: from the necessity to ensure financing scientific research in many areas of science to approximation of curricula at the higher level to the changing needs of the labour market. This trend becomes noticeable in the Polish market for educational and research services at the higher level, whereat traditionally it concerns, in a higher degree, technical education (technical universities) than economic education. The presented in the article results of research allow to assess readiness of the milieu of workers of Polish high schools to initiate, retain and develop their mutual relationships with the environment of entrepreneurs in the years to come. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Szkoły wyższe i ich finanse w roku 2007, GUS, Warszawa 2008, s. 220.
Cited by
Show
ISSN
0438-5403
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu