BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kiełczewski Stanisław
Title
Prawdziwy sukces firmy jest dzieckiem wiedzy i informacji, ale przede wszystkim talentu jej twórcy i realizatora
Genuine Progress of Firm Is a Child of Knowledge and Information but First of All Talent of Its Creator and Executor
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 20, s. 150-155
Issue title
Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce
Keyword
Zarządzanie wiedzą, Informacja w przedsiębiorstwie, Twórcze rozwiązywanie problemów, Strategia sukcesu
Knowledge management, Information in enterprise, Creative solving problems, Success strategy
Note
summ.
Abstract
Zarówno polskie organizacje ekonomiczne, jak i sfera publiczna (administracja państwowa i lokalne organy władzy) potrzebują tzw. strategicznych talentów. Zdaniem autora, kwestia "odławiania", rozwijania i umiejętnego wykorzystywania talentów strategicznych na potrzeby firm i władz publicznych wszystkich szczebli, powinna być traktowana przez te jednostki, jako zadanie priorytetowe, bo to z kolei stwarza realne szanse na wyjście Polski z gospodarczej marginalizacji. Autor podjął próbę udowodnienia tej tezy, jednocześnie podkreślił, jak istotną rolę w kreowaniu talentów strategicznych mają ekonomiczne uczelnie wyższe.

Polish economic organizations, state and local authorities need strategic talents who should be discovered, developed and used. We are convicted on marginalization if we do not take this task. I try to prove this thesis. I also try to present how to increase this most valuable staff potential. Economic colleges, but particularly strategic management departments have in the realization of these tasks an important role to play. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu