BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Artienwicz Nelli
Title
Ewolucja koncepcji true and fair view w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 1
Evolution of the True and Fair View Concept in IAS 1
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, nr 2, s. 5-12, tabl., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Zasady rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Rachunkowość finansowa
Accounting principles, International Accounting Standards (IAS), Financial accounting
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano zmiany w zakresie koncepcji true and fair view (TFV, na język polski tłumaczone jest najczęściej jako "wierny i rzetelny obraz") w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Koncepcja ta jest powszechnie traktowana jako cel prowadzenia rachunkowości i najważniejsza cecha sprawozdań finansowych.

As the result of globalization, dynamic changes in the economy and internationalization of accounting, generally accepted and unquestionable accounting principles are of greater and greater importance. One of such principles is true and fair view concept. The article analyses evolution of the concept in the International Financial Reporting Standards. It states that the recent changes in the area of TFV decrease the possibility for creative accounting, but also in some cases may constrain the faithful presentation and comparability of financial statements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Evans L. (2003), True and fair view and the ' fair presentation' of IAS 1, Accounting and Business Research, Vol. 33, No. 4.
  2. IASB (2004), International Financial Reporting Standards (IFRSs) including International Accounting Standards and Interpretations as at 31 March 2004, IASCF, London.
  3. IASCF (2007), IASC Foundation Constitution, London.
  4. IOSCO (2000), IASC Standards - Assessment Report, dostępne na witrynie internetowej IOSCO: www.iosco.org/pubdocs/pdf/IOSCOPD109.pdf
  5. Sikorska (2005), Koncepcja true and fair view w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości oraz standardach rachunkowości amerykańskiej Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości nr 25.
  6. www.iasb.org.uk
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu