BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kotyla Cyryl, Bucior Grzegorz
Title
Instrumenty pochodne - ryzyko finansowe i jego prezentacja
Financial Instruments - Financial Risk and Its Presentation
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, nr 2, s. 77-84, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Instrumenty pochodne, Sprawozdanie finansowe, Analiza ryzyka finansowego
Derivatives, Financial statements, Financial risk analysis
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono sprawozdania finansowe, których celem jest dostarczanie informacji o sytuacji finansowej i osiągniętych wynikach, jak również informacji o ryzyku finansowym związanym z instrumentami finansowymi. Zaprezentowano informacje na temat rodzaju i wielkości ryzyka, na jakie jest narażona jednostka gospodarcza na wskutek wykorzystania instrumentów finansowych.

The main reason of financial statements presentation is to present information about financial condition of the company, its assets and income as well as to present current and future value and information of financial risk, especially related to financial instruments used and owned by the company. This information is crucial in decision making process made by employees, shareholders and many others financial statements users. This article discuss general requirements in the area of financial risk presentation in the company's financial statements. (original abstrakt)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Jaruga A., Martyniuk T. (2001), Komentarz do ustawy o rachunkowości, Oddk, Gdańsk
  2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (2001), SKwP, Warszawa
  3. Motała Ł. (l 999), Zasady rachunkowości u progu XXI wieku, "Zeszyty naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, seria I zeszyt 272 - Rachunkowość w kształtowaniu efektywności przedsiębiorstw", Poznań
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U.2001.149.1674)
  5. Surdykowska S. (1999), Rachunkowość międzynarodowa, Kraków
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu