BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baruk Agnieszka Izabela
Title
Wybrane bodźce aktywizujące współczesnych pracowników
Stimuli that Motivate Contemporary Employees
Source
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, nr 1, t. 1, s. 78-86, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Psychologia zarządzania, Motywowanie pracowników, Techniki motywowania, Aktywizacja pracowników
Psychology of management, Motivating employees, Motivation techniques, Employee activation
Note
summ.
Abstract
Omówiono rolę, jaką odgrywają bodźce niematerialne w zaangażowaniu pracowników w realizowanie celów przedsiębiorstwa. Scharakteryzowano sprawny system komunikacji oraz elementy marketingu zmysłów jako bodźce aktywizujące pracowników.

In this paper the problems related to the role of chosen stimuli that motivate contemporary employees are presented. Special attention is paid to aspects of an efficient communication system as well as the skills that give rise to professional satisfaction. The key role of a friendly atmosphere in the workplace is also emphasised. This atmosphere was created by many kinds of activities - just one example of which is "senses marketing". (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Baruk A. [2006a], Jak skutecznie oddziaływać na odbiorców? Wybrane formy sprzedaży i wywierania wpływu na nabywców, Dom Organizatora, Toruń.
  2. Baruk A. [2006b], Marketing person dny jako instrument kreowania wizerunku firmy, Difin, Warszawa.
  3. Effective Communication: A Leading Indicator of Financial Performance - 2005/2006 Communication ROI Study(tm) [2008], www.watsonwyatt.com./research.scsrender. asp?id=w-868&page.
  4. Kogo lubią studenci ekonomii i finansów [20081, www.cxo.pl/news/108203.html.
  5. Pollitt D. [2008|, Employee Motivation Trends, www.emeraldinsight.com/info/about_ emerald/.
  6. Pracownik terra incognita [2008|, www.cxo.pl/news/news.asp?id=107389&m=42.
  7. WorkUSA(r) 2006/2007: Debunking the Myths of Employee Engagement [2008], www. watsonwyatt.com/research/resrender.asp?id=200.
Cited by
Show
ISSN
1899-6205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu