BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiercińska Aleksandra
Title
Granice między kreatywna, agresywną i oszukańczą rachunkowością
Differences Between Creative, Aggressive and Fraudulent Accounting
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2008, nr 2, s. 141-150, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Rachunkowość, Informacyjna funkcja rachunkowości, Kreatywność
Accounting, Information function of accounting, Creativity
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano problem terminologii używanej w kontekście słynnych oszustw księgowych, których dopuściły się wielkie korporacje takie jak Enron, Worldcom itp. Celem artykułu było przedstawienie różnic pomiędzy takimi pojęciami jak kreatywna, agresywna i oszukańcza rachunkowość, które są często niesłusznie zamiennie stosowane.

The issue of terminology connected with accounting frauds, which has been committed by famous companies such as Enron, Worldcom etc., is brought up in the article. The author tries to explain the main differences between such terms as creative, aggressive and fraudulent accounting, which are often wrongly, alternatively used. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ämat O., Blake J., Dowds J.(1999), The ethics of creative accounting, Economic Working Paper, http://econpapers.repec.org/scripts
 2. Ämat O., Blake J., Oliveras E..(l999), The struggle against creative accounting: is "true and fair view" part of the problem or part of the solution?, Working Paper, http://econpapers.repec.org/scripts
 3. Brzezin W. (1998), Ogólna teoria rachunkowości, WPC, Częstochowa
 4. Gierusz B., Martyniuk T. (2007), Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa w sprawozdaniu finansowym, w: Rachunkowość w teorii i praktyce, Tom III, Sprawozdawczość i analiza finansowa, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań
 5. Kamiński R. (2002) Polityka bilansowa przedsiębiorstwa a koncepcja prawdziwego i wiernego obrazu, Problemy rachunkowości, marzec-kwiecień 2002
 6. Krzywda D. (2003), Kreatywna rachunkowość a bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, w: Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym, KIBR, Warszawa
 7. Mączyńska E. (2002), Nie twórcza, tylko agresywna, Gazeta Prawna, nr 219
 8. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości 1994, International Accounting Standards Committee, SKwP
 9. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej 2001 (2002), Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa
 10. Moczydłowska W. (2002), Kreatywna tak, agresywna nie, Gazeta Prawna, nr 229
 11. Sawicki K. (2003) Kontrola jakości auditingu a rachunkowość kreatywna, oszustwa i błędy, w: Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym, KIBR, Warszawa
 12. Sawicki K.(l 995) Rachunkowość finansowa przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod red. K. Sawickiego, Wrocław
 13. Sawicki K.(1998), Polityka bilansowa jako element polityki ekonomicznej firmy w Polityka bilansowa i sprawozdawczość finansowa w zarządzaniu firmą, Praca Zbiorowa pod redakcją K. Sawickiego, EKSPERT, Wrocław
 14. Surdykowska S. (2004), Rachunkowość kreatywna a MSR/MSSF, w: Polska szkoła rachunkowości, SGH, Warszawa
 15. Świderska G. K (2003) Zmiany w prawie gospodarczym a kreatywna rachunkowość, w: Rewizja finansowa a zmiany w prawie gospodarczym, KIBR, Warszawa
 16. Ustawa o rachunkowości z dn. 24 września 1994r.
 17. Wąsowski W. (2005), Kreatywna rachunkowość-fałszowanie sprawozdań finansowych, Diffin, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu