BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brodowska-Szewczuk Jolanta
Title
Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw - ewolucja poglądów
The Determinants of Enterprise Competitiveness - the Evolution of Ideas
Source
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, nr 1, t. 1, s. 147-154, bibliogr. 14 poz.
Keyword
Teoria konkurencji, Konkurencja, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Competition theory, Competition, Enterprise competitiveness
Note
summ.
Abstract
Omówiono definicje i kierunki analizy konkurencyjności przedsiębiorstw.

Competitiveness is acquiring an all new level of importance for the economic progress of countries across the world. Economic competition is a dynamic process shaped by a variety of factors. Originally economic competition was generally defined as an enterprise's ability to produce and distribute goods and services in competition with goods and services in other enterprises. Due to the demands of integration, globalisation and constant changes in economic, technological and industrial conditions, formulating competitive strategy is of the utmost importance for companies. The authors share different views on the role and strength of individual factors that decide company competitiveness and competitive advantage. They do however agree that currently being competitive does not depend on cost and price rivalry alone. Producing higher quality of products, formulating new prices, developing production technologies and increasing production efficiency may all be more important. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G. [2002], Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa.
 2. Barney J.B. [2001], Gaining and Sustaining Competitive Advantage, Prentice Hall, Upper Sadlle River, NJ.
 3. Cyrkon E. [2000], Kompendium wiedzy o gospodarce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 4. Faulkner D., Bosman C. [1996], Strategie konkurencji, Gobether i S-ka, Warszawa.
 5. Godziszewski B. [2001], Zasobowe uwarunkowania strategii przedsiębiorstwa, UMK, Toruń.
 6. Gorynia M. [1998], Konkurencyjność przedsiębiorstwa - próba konceptualizacji i operacjonalizacji [w:] Strategia przedsiębiorstw w warunkach konkurencji międzynarodowej, red. E. Najlepszy, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 7. Grabska A. [2004], Zasoby przedsiębiorstwa a trwałość przewagi konkurencyjnej |w:| Strategie konkurencyjności przedsiębiorstw - wybrane zagadnienia, red. J. Szabłowski, WSFiZ w Białymstoku, Białystok.
 8. Hampden-Turner C, Trompenaars A. [2000], Siedem kultur kapitalizmu, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 9. Mączyńska E. [1997], Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw - aspekty strukturalne [w:] Szanse i zagrożenia rozwoju restrukturyzowanych przedsiębiorstw w Europie Środkowej i Wschodniej, red. C. Glinkowski, AE w Poznaniu, Poznań.
 10. Pierścionek Z., Ewolucja koncepcji konkurencyjności przedsiębiorstwa Katedra Zarządzania Strategicznego, Szkota Główna Handlowa, www.centrumwiedzy.edu.pl.
 11. Porter ME. [2001], Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 12. Przedsiębiorstwo, rynek, konkurencja [1995], red. W. Szymański, SGH, Warszawa.
 13. Skawińska E. [2002], Konkurencyjność przedsiębiorstw-nowe podejście, PWN, Warszawa-Poznań.
 14. Stanienda J. [2006], Determinanty rozwoju i konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie. Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, Tarnów.
Cited by
Show
ISSN
1899-6205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu