BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cielemęcki Mariusz
Title
Zespoły pracownicze jako katalizatory kreatywności w organizacji
Worker Teams as Catalysts for Creativity in an Organization
Source
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, nr 1, t. 1, s. 182-189, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie zespołem ludzkim, Praca zespołowa, Efektywność pracy zespołowej, Kreatywność
Enterprise management, Team management, Team work, Team work efficiency, Creativity
Note
summ.
Abstract
Omówiono zagadnienie efektywnego funkcjonowania zespołów pracowniczych w odniesieniu do rozwoju kreatywności w organizacji.

The changing surroundings in which today's organizations function necessitate innovative solutions in the structural, organizational and procedural spheres to promote the flexibility of enterprises and more effective utilization of worker potential. Creativity and knowledge are the two most important attributes an organization can have in the knowledge and information era. Worker teams are more and more popular in many organizations as a means to solving problems. I n the article the author presents the advantages of implementing teams: participation in a team gives it members satisfaction, stimulates creativity, which in turn stimulates innovation. The author also points out factors that influence the effectiveness of a team's creativity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brocławik K. [2005], Grupy jako środowiska aktywności twórczej [w:] W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości, red. A. Tokarz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 2. Brzeziński M. [2003], Kreatywność w nowoczesnej organizacji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8.
 3. Brzeziński M. [2006], Zdążanie ku nowemu zarządzaniu, "Przegląd Organizacji", nr 10.
 4. Goleman D. [2007], Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań.
 5. Grajewski P. [2007], Organizacja procesowa, PWE, Warszawa.
 6. Katzenbach J.R., Smith D.K. [2001], Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 7. Kelly T. [2003], Sztuka innowacji. Lekcja kreatywności z doświadczeń czołowej amerykańskiej firmy projektowej, MT Business, Warszawa.
 8. Kożusznik B. [2005], Kierowanie zespołem pracowniczym, PWE, Warszawa.
 9. Luecke R. [2005], Zarządzanie kreatywnością i innowacją, seria Harvard Business Essentials, MT Business, Warszawa.
 10. Sloane P. [2005], Twórcze myślenie w zarządzaniu, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 11. Sonneenburg S. [2004], Creativity in Communication: A Theoretical Framework for Collaborative Product Creation, "Creativity and Innowavation Management", December.
 12. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. Jr. [1997], Kierowanie, PWE, Warszawa.
 13. West M.A. |2000], Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1899-6205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu