BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malara Zbigniew
Title
O strukturach organizacyjnych wieku globalizacji
Organizational Structures in the Age of Globalization
Source
Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, nr 1, t. 2, s. 44-54, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Globalizacja, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Odchudzone zarządzanie, Outsourcing
Globalization, Enterprise management, Lean management, Outsourcing
Note
summ.
Abstract
Wskazano na wyzwania przed jakimi stoją przedsiębiorstwa nowego wieku. Opisano zmiany w obrębie przedsiębiorstw w obrębie ich struktur organizacyjnych. Zaprezentowano koncepcję przedsiębiorstwa odchudzonego, jako przykład struktury elastycznej.

The paper focuses on the main challenges faced by contemporary enterprises involved in globalization. It also looks at important areas and manners useful in the change process as well. Flexible organizational structure and ready-made tools are discussed as well. Possible benefits derived from the practical application of organizational structures are given, along with predictions, in the conclusion.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Drucker P. [1998], The New Organization, „Harvard Business Review", nr 1-2.
 2. Hammer M., Champy J. [1996], Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management Institute, Warszawa.
 3. Harrison R. [1992], Understanding Your Organization's Character, „Harvard Business Review" nr3.
 4. Kelly K. [2001], Nowe reguły nowej gospodarki. Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa.
 5. Koźmiński A. [1999], Zarządzanie międzynarodowe. Konkurencja w klasie światowej, PWE, Warszawa.
 6. Koźmiński A. [2003], Zarządzanie w warunkach niepewności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Malara Z. [1998], Metodyka dokonywania zmian restrukturyzacyjnych w obszarze organizacji i zarządzania przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 8. Malara Z. [1999], Metodyka zmian organizacji i zarządzania w ramach restrukturyzacji przedsiębiorstw, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 3. Malara Z. [1999], Restrukturyzacja organizacyjna przedsiębiorstw przemysłowych. Praktyka działań i ocena zmian, „Przegląd Organizacji", nr 4.
 9. Malara Z. [2001], Przebieg działań i uwarunkowania związane z restrukturyzacją organizacyjną przedsiębiorstw. Komunikat z badań, „Organizacja i Kierowanie", nr 1.
 10. Malara Z., Firlej J. [2004], O roli struktury i kultury organizacyjnej w regulowaniu zachowań organizacyjnych pracowników nowoczesnego przedsiębiorstwa. Przyczynek do badań, „Współczesne Zarządzanie", nr l.
 11. Malara Z. [2007], Przedsiębiorstwo w globalnej gospodarce. Wyzwania współczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 12. Naishbitt J. [1995], The Global Paradox, Prentice Hall Edition, New York.
 13. Robbins S.P. [2003], Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 14. Schumacher E.F. [1973], Małe jest piękne, PWE, Warszawa.
 15. Wawrzyniak B. [1998], Odnawianie przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa.
 16. Warnecke H.J. [1999], Rewolucja kultury przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo frak-talne, PWN, Warszawa.
 17. Williamson O.E. [1999], Market and Hierarchies. Analysis and Antitrust Implications, Free Press, London.
Cited by
Show
ISSN
1899-6205
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu