BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudnicki Leszek
Title
Wpływ ryzyka na zachowanie konsumenta na rynku turystycznym
Risk Influence on Consumer Behaviour on Tourist Market
Source
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki, 2006, nr 9, s. 259-265, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Rynek turystyczny, Produkt turystyczny, Zachowania konsumenta, Ryzyko, Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka
Tourism market, Tourist product, Consumer behaviour, Risk, Decision making under conditions of risk
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono rolę ryzyka w procesie podejmowania decyzji zakupu przez konsumentów i jego rodzaje. Wskazano na możliwości zmniejszenia postrzeganego przez konsumenta ryzyka zakupu produktów turystycznych.

In the market economy the consumer is in the focus of attention. Their market decisions determine the prosperity and success of an enterprise manufacturing and selling products. The knowledge of consumer behaviour and factors which shape it are the basis for taking marketing decisions at all stages of creating a market offer. The importance of individual factors which shape consumer behaviour on the market varies depending on the type of a purchased product. In case of tourist products these behaviour patterns are seriously affected by perceived risk. A purchase of a tourist product is a risky activity, in particular as far as a product acquired for the first time is concemed; such a purchase is usually accompanied by the risk of making the wrong decision and suffering different types of damages. The perceived risk can lead to resigning from purchasing a product by the consumer. It is a factor seriously affecting consumer behaviour as well as market offers of tourist agencies plus sales volume of tourist products. The article discusses the role of risk in the process of taking the decision concerning purchases by consumers and its kinds, it also points to opportunities of decreasing the risk of tourist product purchase, perceived by consumers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Duliniec E. 1986. Postępowanie nabywców towarów konsumpcyjnych w krajach o gospodarce rynkowej: analiza marketingowa. Warszawa: Wydawnictwo Uczelniane SGPiS. Monografie i Opracowania, nr 204.
  2. Encyklopedia popularna PWN. 1995. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-11802-4.
  3. Gajewski S. 1994. Zachowanie się konsumenta a współczesny marketing. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 83-7016-798-5.
  4. Garbarski L. 1998. Zachowania nabywców. Wyd. 2 rozszerz. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1135-X.
  5. Holloway J. C., Robinson C. 1997. Marketing w turystyce. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1108-2.
  6. Markin R. J. Jr. 1974. Consumer Behavior. A Cognitive Orientation. New York: Mcmilian. ISBN 0023761105.
  7. Rudnicki L. 2004. Zachowania rynkowe nabywców: mechanizmy i uwarunkowania. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-2004-9.
Cited by
Show
ISSN
1506-2635
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu