BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Teneta-Płotkowiak Jolanta (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Swędzioł Wojciech
Title
Zagospodarowanie turystyczne w gminie Krynica-Zdrój
Tourist Development in the District of Krynica-Zdrój
Source
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. Prace z zakresu ekonomii, zarządzania i turystyki, 2006, nr 9, s. 267-277, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Produkt turystyczny, Region turystyczny, Strategia rozwoju gminy, Atrakcyjność turystyczna
Tourist product, Tourist region, District development strategy, Touristic attractiveness
Note
summ.
Country
Krynica-Zdrój
Abstract
W artykule podjęto próbę przedstawienia stanu zagospodarowania turystycznego w gminie Krynica-Zdrój. Omówiono bazę noclegową, komunikacyjną, gastronomiczną i towarzyszącą w gminie Krynica-Zdrój. Ponadto nakreślono kierunki rozwoju turystyki w gminie Krynica-Zdrój, wykorzystując analizę SWOT do ustalenia misji i celów strategii rozwoju produktu turystycznego.

The article entitled the Tourist Development in the District of Krynica-Zdrój attempts to present the state of tourist development in the district of Krynica-Zdrój. The authors describe accommodation, transport, gastronomic and accompanying conditions in the district of Krynica-Zdrój. Furthermore, they outlined the directions of development for tourism in the district of Krynica-Zdrój with the help of SWOT analysis in order to define the mission and objectives of the tourist product development strategy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Kotler P. 1980. Marketing Management. Analysis, Planning and Control. Englewood Cliffs: Prentice Hall. ISBN 0135579759.
  2. Łazarek R. 1999. Ekonomika turystyki. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna. ISBN 83-86980-60-0.
  3. Rogalewski O. 1977. Zagospodarowanie turystyczne. Warszawa: WSiP.
  4. Rocznik Statystyczny Województwa Nowosądeckiego. 1988. Nowy Sącz: WUS.
  5. Strategia rozwoju gminy uzdrowiskowej Krynica w zakresie wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. Kraków 1999.
Cited by
Show
ISSN
1506-2635
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu