BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalik Zbigniew (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Konkurencyjność małych przedsiębiorstw na rynku unijnym
Competitiveness of Small and Medium-Sized Enterprises on the European Union Market
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 769, s. 55-65, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Rynek
Small business, Enterprise competitiveness, Market
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Scharakteryzowano zależności między konkurencyjnością przedsiębiorstwa, sektora i gospodarki. Omówiono wybrane metody pomiaru konkurencyjności. Przedstawiono podstawowe kierunki działań na rzecz wzrostu konkurencyjności działających w Polsce przedsiębiorstw.

Competitiveness - a complex concept - is most frequently used in reference to enterprises, sectors, regions and countries. At the level of the enterprise, competitiveness should be considered as a system encompassing such elements as: competitive potential, competitive advantage, competitive instruments, and also competitive position. Managing competitiveness requires that the enterprise’s activities should be related to its environment. Furthermore, as regards the essence of competitiveness, it can be stated that the level of competitiveness of units functioning within the framework of a competitive environment influences the level of competitiveness of the sector. A sector may be thought of as a group of companies offering products that are substitutes or (in the case of the term “Small and Medium-Sized Enterprise Sector”) a group of companies of a similar size. In turn, the level of competitiveness of sectors influences the level of competitiveness of the national economy. A model that explains these relationships is Porter's Diamond. It indicates the tasks faced both by enterprises and the government administration. Studies carried out in Polish enterprises show that the pre-accession period was used to prepare companies for EU competition. A significant weakness is the insufficient use of aggressive strategies consisting in the development of new products and entry into new markets. An important barrier to running a business, indicated by entrepreneurs, is the way the legal system and government administration operate in Poland. Changes in this area are a key challenge for the state if it is to create conditions for the growth in competitiveness of sectors, and, as a consequence, of the economy as a whole. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Wymierne określenie konkurencyjności przedsiębiorstwa na tle metod pomiaru konkurencyjności międzynarodowej i przemysłowej, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2002, nr 951.
 2. Fitzgerald E.M., Identifying Variables of Entrepreneurship, Privatization, and Competitive Skills in Central Europe: A Survey Design, „Competitiveness Review” 2002, vol. 12, nr l.
 3. Jurek-Stępień S., Uwarunkowania konkurencyjności polskich firm w rok po wejściu do UE - opinie wybranych przedsiębiorstw i przedsiębiorców, maszynopis, Warszawa 2005.
 4. Klamut M., Augustyński L, Pomoc publiczna w Polsce jako instrument promowania wzrostu konkurencyjności regionów oraz przedsiębiorstw, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, Wrocław 2002, nr 951.
 5. Konkurencyjność przedsiębiorstw - nowe podejście, red. E. Skawińska, PWN, Warszawa-Poznań 2002.
 6. Michalik Z., Wpływ procesów przejęć na konkurencyjność przedsiębiorstw w województwie małopolskim, AE w Krakowie, Kraków 2004.
 7. Opinie przedsiębiorców o wpływie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na warunki prowadzenia działalności gospodarczej, Biuro ds. UE KIG, Warszawa 2005.
 8. Piasecki B., Rogut A., Smallbone D., Zachowanie małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach rosnącej internacjonalizacji, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 1999.
 9. Porter M.E., Porter o konkurencji, P WE, Warszawa 2001.
 10. Sosnowska A., Łobejko S., Strategie polskich małych i średnich przedsiębiorstw na globalnym rynku - wnioski z analizy wybranych przykładów, maszynopis, Warszawa 2005.
 11. Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Dom Organizatora, Toruń 2002.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu