BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerwińska Tatiana T., Najman Kamila
Title
Klasyfikacja akcyjnych funduszy inwestorskich w aspekcie preferencji i ryzyka
Classification of Shares Investment Funds in Aspect of Preference and Risks
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, nr 1, s. 246-255, tab., rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Ryzyko inwestycyjne, Inwestor indywidualny, Sieci neuronowe, Rynki finansowe
Investment funds, Investment risk, Individual investors, Neural networks, Financial markets
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono klasyfikację akcyjnych funduszy inwestycyjnych funkcjonujących na polskim rynku finansowym przy zastosowaniu sztucznej sieci neuronowej typu SOM. Zaprezentowane fundusze inwestycyjne, różnią się między sobą w zakresie preferencji i ryzyka inwestycyjnego, cechują się odrębnymi stylami inwestowania oraz różnym poziomem efektywności inwestycyjnej.

In this work, we have explored the capabilities of self-organizing maps (SOM) for the analysis and representation of financial data. For this purpose, SOM-type Neural Network has been applied in classification shares investment funds, using real data form the Polish economy. The analyse is conducting on the basis of financial data concerning investment funds, surveyed considering 7 variables. As a result it received 6 groups of shares investment funds. Then the analyse of investment funds grouping in separate classes was conducted. We take the view that self-organizing maps are a very interesting tool for studying the information contained in capital markets in general and complete financial decision-making system. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. "Rzeczpospolita" z 10.VH.2003.
  2. Deboeck G., Kohonen T., Visual Explorations in Finance with Self-Organizing Maps. Springer-Verlag 1998.
  3. Hagan M. T., Demuth H.B., Beale M.: Neural Network Design. PWS Publishing Company ГГР1996.
  4. Kohonen T., Self-Organizing Maps. Springer-Verlag 1997.
  5. Reilly F. K., Brown K. C, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu