BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerwińska Tatiana T.
Title
Relacje inwestorskie w spółkach notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Investor Relation in Companies Noted on Warsaw Stock Exchange
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, nr 1, s. 233-245, bibliogr. 20 poz.
Keyword
Ład korporacyjny, Inwestor giełdowy, Rynek kapitałowy, Giełda papierów wartościowych, Relacje inwestorskie, Spółki publiczne
Corporate governance, Stock exchange investor, Capital market, Stock market, Investor relations, Public companies
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano pojęcie i cele relacji inwestorskich oraz corporate governance jako podłoże relacji inwestorskich na polskim rynku kapitałowym. Przedstawiono rozpoznanie uwarunkowań relacji inwestorskich w spółkach publicznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wraz z implementacją do praktyki.

Dynamic development of capital market makes companies noted on stock exchange aware of need of formation of regular relation with potential and present investors. According to some investigations, on fully developed stock exchange, outstanding companies in respect of investor relations are more esteemed by investors. On Polish market stock exchange investor relation continually belong to new and weakly recognized areas. There is an attempt undertaken in this publication to diagnose conditions of investor relation in public companies noted on Warsaw stock exchange with implementation to practices. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Afrin F., Public relations finansów, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 2. A preemium for good governance, Mc Kinsey Quarterly nr 3, 2002.
 3. Brycki G., Niechętni niezależnym radom, "Rzeczpospolita" z 7.07.2003.
 4. Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 roku, Komitet Dobrych Praktyk Forum Corporate Governance, 2002.
 5. Goban-Klas T., Public relations - czyli promocja reputacji, Warszawa 1997.
 6. Jerzemowska M., Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.
 7. Keasey K., Thompson S., Wright M., Corporate governance - economic, management and financial issues, Oxford University Press, 1997.
 8. Kodeks nadzoru korporacyjnego IBNGR, Polskie Forum Corporate Governance, 2002.
 9. Komentarz do Kodeksu nadzoru korporacyjnego, IBNGR, Polskie Forum Corporate Governance, 2002.
 10. OECD Principles of Corporate Governance, OECD 1999.
 11. Rozwadowska B., Praktyka relacji inwestorskich w polskich spółkach publicznych, "Marketing i Rynek" nr 6, 2003.
 12. Szymanek A., Udział różnych grup inwestorów w obrotach giełdowych w l połowie 2002 roku, GPW 2003.
 13. Szymański A., Spółki lekceważą media i swoich akcjonariuszy, "Puls Biznesu" z 28.Х.2002).
 14. Szymański A., Spółki traktują wybiórczo zasady ładu korporacyjnego, "Puls Biznesu" z 30.06.2003).
 15. Tamowicz P., Dzierżanowski M., Biała księga nadzoru korporacyjnego, IBNGR, Gdańsk 2002.
 16. Witkowski M.: Parę słów o relacjach, Przewodnik inwestora - almanach polskiego rynku kapitałowego, "Parkiet", czerwiec 2003.
 17. Węglewski M., Ryzykować czy milczeć?, "Marketing Serwis" nr 3, 2003.
 18. Węglewski M., Wirtualne pranie brudów, "Marketing Serwis" nr 7/8, 2001.
 19. Węglewski M., Internetowa bańka mydlana, "Marketing Serwis" nr 9, 2000.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu