BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikołajczyk Grzegorz
Title
Projekt "Centrum Sportu" jako przykład partnerstwa publiczno-prywatnego
Project 'Centrum Sopotu' as Example of Public-Private Partnership
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, nr 1, s. 136-145, fot., rys.
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Proces projektowania, Proces inwestycyjny, Finansowanie inwestycji, Studium przypadku
Public-Private Partnerships (PPP), Design process, Investment process, Investment financing, Case study
Note
summ.
Country
Sopot
Abstract
Przedstawiono Projekt "Centrum Sopotu", który stanowi przykład partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy Miastem Sopot i spółką NDI S.A. Scharakteryzowano poszczególne obiekty wchodzące w skład Projektu oraz zaprezentowano sposób organizacji procesu inwestycyjnego, a także warunki i sposób jego finansowania.

The target of this report is to introduce the project 'Centrum Sopotu' which is an example of public-private partnership among City of Sopot and NDI S. A. Each objects entering the composition of the project is characterized in the elaboration. The method of investment process organization , circumstances and manner of its financing are described as well. Planned investment has a chance to be one of the greatest investment of this kind in Poland and to become a visiting card of City. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu