BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Spigarska Ewa
Title
Przepływy finansowe we wspólnocie mieszkaniowej
Cash Flows in Housing Community
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, nr 1, s. 192-197, rys., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Wspólnoty mieszkaniowe, Zasady rachunkowości, Gmina, Zarządzanie finansami, Zarządzanie nieruchomościami
Housing cooperative, Accounting principles, District, Financial management, Real estate management
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono przepływy finansowe we wspólnocie mieszkaniowej. Zaprezentowano jakie rodzaje opłat wnoszą poszczególni właściciele, w tym Gmina, na rzecz wspólnoty mieszkaniowej oraz jakie koszty są związane z użytkowaniem lokalu mieszkalnego. Wspólnoty mieszkaniowe dla potrzeb rozliczeń finansowych powinny prowadzić pozaksięgową ewidencje kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

Housing community is required to maintain accountancy in selected form. They can choose full accountancy according to Act of Accountancy or simplified according to Act of Property. Members of housing community select form of bookkeeping in their resolution about method of financial settlement. Administrator for each housing community keeps a record of costs of administration of common immovables and advance pays to cover these costs, and also media settlements and repair fund. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Brzeski W. J.: Vademecum zarządcy nieruchomości. Krakowski Instytut Nieruchomości. Kraków 2001.
  2. Chyży M., Spigarska E., Wspólnota Mieszkaniowa, Ewidencja, Dokumentacja, Rozliczenia., ODDK, Gdańsk 2003.
  3. Kodeks Cywilny z 23.04.1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
  4. Tertelis M.: Zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej, Tom 1. Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa 2001.
  5. Ustawa z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903).
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu