BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Towarnicka Halina
Title
Inwestycje samorządowe - problemy badawcze
Local Investments - the Research Problems
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, nr 1, s. 396-401, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Inwestycje, Samorząd terytorialny, Zarządzanie gminą
Investment, Local government, District management
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono dylematy i propozycje badawcze związane z prowadzeniem działalności inwestycyjnej przez samorządy terytorialne w Polsce, a w szczególności prowadzenie badań naukowy w warunkach transformacji. Zaprezentowane w opracowaniu problemy mogą stać się przyczynkiem do szerszej i pogłębionej dyskusji nad doskonaleniem systemów zarządzania gminą.

The paper intends to show the dilemmas and proposals of investments process of local government units in Poland and especially making research. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Barczak B., Analiza procesu zarządzania gminą, [w:] Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 544, Wydawnictwo AE, Kraków 2000.
 2. Brzozowska K., Inwestycje infrastrukturalne i ich specyfika, [w:] Inwestycje w rachunkowości, PN AE we Wrocławiu nr 961, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002.
 3. Czempas J., Przestrzenne zróżnicowanie skłonności do inwestowania i potencjału inwestycyjnego gmin województwa katowickiego w latach 1992-1997, [w:] Henzel H. [red.]: Finanse, ryzyko i ekologia w procesach inwestycyjnych, "Śląsk" Sp. z o.o., Wydawnictwo Naukowe, Katowice 1999.
 4. Hermaszewski J., Towarnicka H., Dylematy z obszaru zarządzania inwestycjami samorządowymi. Aspekty finansowe, [w:] Jajuga T, Pluta W. [red.]: Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, PN AE we Wrocławiu nr 965, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002.
 5. Hryniewicz J.T,: Rozwój gospodarczy gmin i jego terytorialne zróżnicowanie, "Samorząd Terytorialny" 1998 nr 4.
 6. Malarski S., Konkluzje komisji wnioskowej konferencji, [w:] Dolata S. [red.]: Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, tom II - Finanse i budżety samorządów, Uniwersytet Opolski, Opole 2000.
 7. Sadowska T., Problemy ujęcia inwestycji w księgach rachunkowych gmin, [w:] Inwestycje w rachunkowości, PN AE we Wrocławiu nr 961, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002.
 8. Sierak J., Budżety inwestycyjne gmin w latach 1994-1998, [w:] Dolata S. [red.]: Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, tom II - Finansowanie i budżety samorządów, Uniwersytet Opolski, Opole 2000.
 9. Swianiewicz P., Dziemianowicz W., Pomocna bliskość metropolii, "Rzeczpospolita" 2001 nr 914.
 10. Swianiewicz P., Zróżnicowanie polityk finansowych władz lokalnych, "Transformacja Gospodarki" nr 73, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 1996.
 11. Towarnicka H., Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE, Wrocław: 2000 (wyd. 3 zmienione), 2001 (wyd. 4).
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu