BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lechnicka-Kostuch Maria
Title
Programy ochrony walorów turystycznych Półwyspu Helskiego jako realizacja idei zrównoważonego rozwoju w działaniach gmin nadmorskich
Programmes of Protection of Touristic Values of Peninsula of Hel as Realization of Sustainable Development in Activities of Seaside Communes
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, nr 1, s. 341-359, tab., rys., bibliogr. 4 poz., Załącznik
Keyword
Ochrona środowiska, Region turystyczny, Turystyka krajowa
Environmental protection, Tourist region, Domestic tourism
Note
summ.
Country
Półwysep Helski
Abstract
Zaprezentowano plan ochrony Półwyspu Helskiego, który jest obszarem masowego napływu turystów w okresie letnim ze względu na swą atrakcyjność turystyczną. Omówiono programy takie jak: "ochrona brzegów morskich", "sojusz z naturą", "ryby dla Zatoki". Zaplanowano również budowę zakładu utylizacji odpadów w Gminie Puck.

Peninsula of Hel is an exceptional fragment of earth the Earth. Its natural and scenery values creates unique features in scale of country and certainly unrepeatable on Polish sea coast. It is simultaneously area of tourists' summer holidays. There are problems connected with maintenance of natural scenery and of reclamation of devastated areas and recreational planning while planning the protection of this area. Such Programmes as: protection of sea banks", "alliance with nature", "fish for Gulfs" and construction of utilization of waste material in Commune of Puck is then a practical side of sustainable development realized by Communes of peninsula of Hel. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Gerstmannowa E., Półwysep Helski. Przyrodnicze podstawy rozwoju, IOŚ, Warszawa 1995.
  2. Materiały Instytutu Ochrony Środowiska w Gdańsku.
  3. Piątkowski T.( Półwysep Helski, KAW, Gdańsk 1998.
  4. Projekt Odtworzenia i Ochrony Zasobów Ryb Zatoki Puckiej, Morski Instytut Rybacki w Gdyni i Stację Morskiego Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego w Helu 1999.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu