BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Babczuk Arkadiusz
Title
Aktualne problemy zarządzania długiem publicznym w Polsce
Current Problems of Public Debt Management in Poland
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2003, nr 982, s. 11-26, bibliogr. 30 poz.
Issue title
Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka
Keyword
Zarządzanie długiem, Dług publiczny
Debt management, Public debt
Note
summ.
Abstract
Omówiono problemy związane z zarządzaniem długiem publicznym w Polsce. W pierwszej części scharakteryzowano koncepcję i instrumenty zarządzania długiem publicznym oraz genezę długu publicznego w Polsce. Następnie zaprezentowano ostatnie tendencje i perspektywy wyceny długu publicznego w Polsce. W drugiej części przedstawiono analizę ryzyka związanego z długiem.

Object present article are current problems of public debt management in Poland. In first part author characterizes concept and instruments of debt public management and genesis of Polish public debt. Then author presents recent tendencies and prospects of value of public debt in Poland. In last part represented analysis of risk connected with debt. Result of this analysis is that in last years took place significant progress in this range. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Babczuk A., Skarbowe papiery wartościowe jako instrument zarządzania długiem publicznym, Jelenia Góra 1999 (praca doktorska).
 2. Breuer W., The Relevance of Primary Dealers for Public Bond Issues, "CSF Working Papers" No. 1999/11.
 3. Coordinated Public Debt Issuance in the Euro Area - Report of the Giovannini Group, Brussels, 8 November 2000.
 4. Ghon Rhee S., Further Reforms after the "Big Bang": The Japanese Government Bond Market, "CEI Working Papers Series" No. 2000-3.
 5. Government Debt Market, (w:) Government Debt Management. Annual Report 2001, Lisbona 2002.
 6. Guidelines for Public Debt Management, International Monetary Funds, Washington, 21 March.2001.
 7. Gray S., Management of Government Debt, Bank of England, London 1996.
 8. Gray S., Government Securities: Primary Issuance, Bank of England, London 1996.
 9. http://mofiiet.gov.pl.
 10. Kosterna U., Deficyt budżetowy i jego skutki ekonomiczne, Warszawa 1995.
 11. McConnachie R., Primary Dealers in Government Securities Market, Bank of England, London 1996.
 12. Methodology of the Debt Stock Calculation, Magyar Allampapir, Budapest 2000.
 13. Program Naprany Finansów Rzeczypospolitej, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2003.
 14. Progress Report on EU Government Bond Instruments, Economic and financial committee, European Community, Brussels, 23 October 2000.
 15. Progress Report on Primary Dealership in EU Public Debt Management, Economic and financial committee, European Community, Brussels, 20 November 2000.
 16. Raport roczny 2001. Dług publiczny, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2002.
 17. Recent Trends in Primary Dealer Systems, (w:) Danish Government Borrowing and Debt 2001, Danmarks Nationalbank, 2002.
 18. Report of the Secretary of the Treasury on Specialized Government Securities Brokers and Dealers, Department of the Treasury, Washington 1995.
 19. Right and Obligations of Primary Dealers, Magyar Allampapir, Budapest 2002
 20. Skarbowe papiery wartościowe. Raport roczny 1996, Ministerstwo Finansów, Warszawa 1997.
 21. Skarbowe papiery wartościowe. Raport roczny 1997, Ministerstwo Finansów, Warszawa 1998.
 22. Skarbowe papiery wartościowe. Raport roczny 1998 Ministerstwo Finansów, Warszawa 1999.
 23. Skarbowe papiery wartościowe. Raport roczny 1999, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2000.
 24. Skarbowe papiery wartościowe. Raport roczny 2000, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2001.
 25. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2001-2003, Rada Ministrów, Warszawa 2000.
 26. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2002-2004, Rada Ministrów, Warszawa 2001.
 27. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2003-2005, Rada Ministrów, Warszawa 2002.
 28. System of Government Bond Auctions in OECD Countries, "Financial Market Trends" November 1994.
 29. The market for German Federal Securities, Deutsche Bundesbank, Frankfurt am Main 2000.
 30. Trends in Government Debt Management and Government Securities Markets, "Financial Market Trends" February 1994.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu