BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olejniczak Zbigniew, Woźniak Bogusław, Żuchowski Jerzy, Grabkowski Marian
Title
Ocena zmian komfortu obuwia w symulowanych warunkach otoczenia
Assessment of shoe comfort in simulated conditions
Source
Towaroznawcze Problemy Jakości, 2007, nr 1, s. 55-61, bibliografia 10 poz.
Polish Journal of Commodity Science
Keyword
Mikroklimat, Towaroznawstwo, Towaroznawstwo przemysłowe, Obuwie, Wyroby skórzane, Metody badawcze, Badanie jakości, Badania wyrobów
Microclimate, Commodity science, Industrial commodities, Shoes, Leather products, Research methods, Quality research, Product research
Note
summ., streszcz.
Abstract
Przedstawiono wyniki badań mikroklimatu obuwia w warunkach symulowanego użytkowania obuwia na urządzeniu wysiłkowym. Badania takie prowadzono także w różnych warunkach otoczenia obuwia w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych oraz przy wymuszonym przepływie powietrza. Przebadano obuwie typu trzewik z zastosowaniem różnych materiałów na wewnętrzne elementy obuwia. Uzyskane wyniki potwierdziły, że w skrajnych warunkach otoczenia na mikroklimat wnętrza użytkowanego obuwia może wywierać korzystny wpływ zastosowanie elementów wewnętrznych zawierających materiały przemiany fazowe.(abstrakt oryginalny)

The results of testing of influence of outdoor conditions on of physiological comfort in footwear is shown. Usage comfort, determined as microclimate inside the shoes, most frequently depends on shoes' materials properties, especially on their abilities to sorb and permeability of water vapour and on thermal isolation. In the Leather Institute in Łódź it has been determined how to measure the main factors, such as humidity or temperature inside the shoes during the simulated, dynamical conditions. Research has been carried on different materials, which might be used as inside elements of boots, in the wide range of outside temperature, with or without forced flow of air. The research show that in extremal outdoor conditions good factors of microclimate are obtained by usage of Phase Change Materials as materials for internal shoe items.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Tailby S. (1998) Building in comfort. World Footwear XI/XII, 12 (6), 15.
  2. Wilford A. (2000) Footwear comfort. World Footwear III/IV, 13 (5), 37.
  3. Tailby S. (1997) Comfort footwear. World Footwear III/IV, 11 (2), 16.
  4. Nachiappan C. i in. (1994) Komfort - das Schlagwort in Schuhindustrie. Schuhtechnik Int., 88(1/2), 19.
  5. Langmaier F. i in. (1988) Wpływ właściwości materiałów obuwniczych na mikroklimat noszonego obuwia. Przegląd Skórzany, 43 (9), 260.
  6. Langmaier F. (1990) Hygiena a komfort obuté nohy. Kozarstvi, 40 (12), 345.
  7. Wilson. M. (1996) Footwear breathability and sweat management. World Footwear I/II, 8 (6), 67.
  8. Olejniczak. Z i in. (2005) Wewnętrzne elementy obuwia a jego mikroklimat. Konferencja Naukowa Przemysł Lekki - Materiały Włókniste, Radom.
  9. Wilford A. (2000) New materials to enhance comfort. World Footwear III/IV, 14 (2), 15.
  10. Olejniczak. Z. i in.: Nowe podejście do oceny komfortu obuwia, materiały II Międzynarodowej Konferencji "Towaroznawstwo wobec integracji z Unią Europejską", Radom 2004.
Cited by
Show
ISSN
1733-747X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu