BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łyszkowski Michał
Title
Odmienne traktowanie terminowych umów o pracę jest uprawnione
Different Treating of Fixed Term Employment is Legal
Source
Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 2009, nr 5, s. 23-26
Keyword
Umowa o pracę, Zatrudnienie okresowe, Równość pracowników, Sprawiedliwość społeczna, Regulacje prawne
Employment contract, Temporary employment, Equality of employees, Social justice, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Company
Trybunał Konstytucyjny
Abstract
Autor omawia wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2 grudnia 2008 r. (P 48/07), z którego wynika, że nie narusza konstytucyjnych zasad równości i sprawiedliwości społecznej odmienne traktowanie pracowników zatrudnionych na stałe i na czas określony. Inny tryb wypowiadania im umów o pracę oraz uzasadniania wypowiedzeń jest uzasadniony różnicami w tych umowach, które są konstytucyjnie dopuszczalne. Ustawodawca ma prawo umowy o pracę różnicować, aby w ten sposób uelastyczniać rynek pracy, a dzięki temu prowadzić nakazaną konstytucyjnie politykę dążenia do jak najpełniejszego zatrudnienia. (abstrakt oryginalny)

Notice to terminate contracts of employment can be different. It depends on sort of period of employment (indefinite and fixed term employment). Those differences do not infringement of constitutional principles of equity and social justice. Legislator has the right to use legislative measures to distinguish the flexibility of work market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. S. Biernat, Problemy prawne sprawiedliwego rozdziału dóbr przez państwo, Kraków 1985, s. 49 i n.
  2. L. Florek (w:) Kodeks pracy. Komentarz, red. T. Zielińskiego, Warszawa 2001, s. 270.
  3. M. Gersdorf (w:) M. Gersdorf, K. Rączka, J. Skoczyński, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2000, s. 123.
  4. Koniec umów na 20 lat, "Gazeta Wyborcza" z 20 marca 2009 r., s. 28.
  5. J. Rawls, Teoria sprawiedliwości, Warszawa 1994, s. 89.
Cited by
Show
ISSN
0032-6186
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu