BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Koziński Piotr
Title
Bariery rozwoju bankowości hipotecznej w Polsce
Barierrs of Mortgage Banking Development in Poland
Source
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2002, nr 5, s. 181-190, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Banki hipoteczne, Kredyt hipoteczny, Zachowania konsumenta, Polityka mieszkaniowa, Prawodawstwo
Mortgage banks, Mortgage credit, Consumer behaviour, Housing policy, Legislation
Abstract
Autor przedstawił ograniczenia, które znacznie zmniejszają efektywność kredytu hipotecznego. Zaliczył do nich m.in. relatywnie wysokie koszty uzyskania i obsługi pożyczki hipotecznej, socjalno-ekonomiczne uwarunkowania gospodarstw domowych i psychologiczne wzorce zachowań, przejawiające się jako niechęć obciążania mieszkania długiem hipotecznym. Przy identyfikacji przeszkód rozwoju ryku kredytów hipotecznych, autor wspomniał także o barierach i ryzyku, jakie podejmują banki oferujące ten instrument finansowy. Ostatnią kategorią ograniczeń, o jakich wspomniał autor, były nie w pełni efektywne regulacje prawne dotyczące tego sektora rynku finansowego.

The author has presented limitations reducing the effectiveness of mortgage loan such as relatively high costs of loan allotment, socio-economic conditions of households and psychological patterns of behaviour as an aversion to mortgaged. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brzeski W. J., 1995, Kredyt hipoteczny w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju, w: Kredyt hipoteczny w Polsce, Warszawa, s. 11.
  2. Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego, 2000, Bariery systemowe i prawne finansowania budownictwa kredytem hipotecznym w Polsce, Warszawa.
  3. Karpiński P., 2000, Wizerunek banków w świetle badań rynkowych, "Prawo Bankowe" nr 7-8.
  4. Lipiński E., 1937, Znaczenie budownictwa w życiu gospodarczym kraju, Materiały I Polskiego Kongresu Mieszkaniowego, Warszawa.
  5. The Urban Institute, 1999, Wykonalność oszacowania w Polsce popytu na mieszkaniowe kredyty hipoteczne.
  6. Zębala M., 2000, Koniunktura w budownictwie mieszkaniowym w Republice Federalnej Niemiec, "Sprawy Mieszkaniowe" nr 3-4.
Cited by
Show
ISSN
0137-3056
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu