BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czarecki Jacek
Title
Wybrane aspekty polityki kredytowej przedsiębiorstw wobec kontrahentów
Selected Aspects of Companies Credit Policy Towards Their Clients
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 18, s. 19-27, wykr., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a polski rynek
Keyword
Kredyt handlowy, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Faktoring, Badania naukowe
Commercial credit, Small business, Factoring, Scientific research
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono zagadnienie polityki kredytowej przedsiębiorstwa oraz jej elementy. Omówiono badania ankietowe przeprowadzone przez autora w 2005 r. w 43 przedsiębiorstwach wykorzystujących faktoring w swojej działalności gospodarczej. Szczegółowo omówiono wpływ zastosowania faktoringu na kształtowanie polityki terminów płatności. Autor zauważa, że firmy stosujące faktoring chętniej oferowały swoim odbiorcom dłuższe terminy płatności.

The term of payment policy for clients is the part of liquidity management. One of the most important aspects of this policy is shaping invoice maturity. This paper is an attempt to show positive features of implementing factoring instruments in prolongation of invoice maturities. The article presents how the surveyed entrepreneurs who use factoring have benefited from prolonging maturities. The research was carried out by the author on the basis of analysis of 43 companies. The research conclusions have confirmed that factoring is a good financing instrument that provides opportunity of prolonging invoice maturity. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Adamska A., Rola i zadania dyrektora finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  2. Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
  3. Pluta W. (red.), Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
  4. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
  5. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
  6. Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, DzU 2003, nr 139, póz. 1323 z późn. zm.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu