BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozioł Leszek (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Piekarz Halina (Wydział Zarządzania)
Title
System controllingu strategicznego w firmie
Strategic Controlling System in Company
Source
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 67-77, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Controlling, Controlling operacyjny, Controlling strategiczny, Kontrakty kierownicze
Controlling, Operative controlling, Strategic controlling, Managerial contract
Abstract
Autorzy rozpoczęli od przedstawienia istoty oraz zadań i elementów systemu controllingu. W dalszej części scharakteryzowali controlling strategiczny i operacyjny. Artykuł zakończyli zastosowaniem systemu controllingu strategicznego w kontraktach kierowniczych.

Authors presented essence, tasks and elements of controlling system. Next characterized strategic and operational controlling. Finally presented application of strategic controlling system. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Borkowska S. [2001], Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Dom Wydawniczy ABC, IPiSS, Kraków.
  2. De Cenzo D.A., Robbins S.P. [1994], Human Resource Management, Concepts and Practices, J. Wiley & Sons, New York
  3. . Ivancevich J.M. [1998], Human Resource Management, Irvin, McGraw-Hill, Boston.
  4. Jacukowicz Z. [1999], Wartościowanie pracy w zarządzaniu placami. Metody i wykorzystanie [w:] Efektywne systemy wynagrodzeń, pod red. S. Borkowskiej i M. Juchnowicz, IPiSS, Warszawa.
  5. Juchnowicz M. [1998], Nowoczesne podejście do motywowania pracowników a rzeczywistość polskich przedsiębiorstw [w:] Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, Krakowy Urząd Pracy, IPiSS, Warszawa.
  6. Kopeć J. [1995], Menedżerowie małych i średnich przedsiębiorstw o kierowaniu kadrami, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 1.
  7. Kozioł L., Piechnik-Kurdziel A., Kopeć J. [2000], Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie. Teoria i praktyka, "Biblioteczka Pracownicza", Warszawa.
  8. Louart P. [1995], Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie, Poltext, Warszawa.
  9. Sukces w zarządzaniu, problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne [2001], pod red. T. Listwana i S. Witkowskiego, Prace Naukowe nr 900, AE we Wrocławiu, Wrocław.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu