BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lic Jan (Wydział Finansów i Prawa)
Title
Prawne aspekty transformacji spółek
Legal Aspects of Company Transformation
Source
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 79-88, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Spółki, Prawo, Przekształcenia prawne podmiotów gospodarczych
Companies, Law, Legal transformation of entities
Abstract
Autor przedstawił prawne uregulowania, zawarte w Kodeksie spółek handlowych, trzech możliwych form transformacji spółek: łączenie, podział i przekształcenie.

The author presented legal regulations of three possible forms of company's transformation: conjunction, split and conversion. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Asłanowicz M. [2000], Z problematyki przekształcania, łączenia oraz podziału osobowych spółek handlowych, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 8.
  2. Kodeks spólek handlowych, Warszawa 2001.
  3. Litwińska M. [2001], Podział spółek według kodeksu spółek handlowych, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 10.
  4. Kodeks spółek handlowych [2001], Komentarz z orzecznictwem, pod red. J.A. Strzępki, C.H. Beck.
  5. Kodeks spółek handlowych [2001], Komentarz z orzecznictwem, pod red. K. Kurczaluka, LexisNexis.
  6. Siemiątkowski T., Potrzeszcz R. [2001], Łączenie, podział i przekształcenia spółek, "Przegląd Prawa Handlowego", nr 11.
  7. Szumański A. [2001], Łączenie się spółek w świetle kodeksu spółek handlowych, "Prawo Spółek", nr 3.
  8. Witosz A. [2001], Przekształcenia spółek w kodeksie spółek handlowych, Branta, Bydgoszcz-Katowice.
  9. Wolter A. [1977], Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu