BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikuła Bogusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Pietruszka-Ortyl Anna (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wybrane aspekty z zarządzania niematerialnymi zasobami organizacji
Selected Aspects of Management of Intangible Company Resources
Source
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 89-100, rys., bibliogr. 11 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Zarządzanie wiedzą, Kapitał intelektualny, Wartości niematerialne
Human Resources Management (HRM), Knowledge management, Intellectual capital, Intangible asset
Abstract
Zarządzanie niematerialnymi zasobami organizacji związane jest z efektywnym kierowaniem kapitałem intelektualnym, odwołuje się do zarządzania wiedzą w organizacji i zarządzania talentami, czyli identyfikacji, rozwoju i utrzymania osób zatrudnionych o wysokich, specyficznych uzdolnieniach. Tym aspektom poświęcona została treść artykułu.

Management of intangible resources of organization is connected with effective management of intellectual capital. The author adduces to knowledge management in organization and talent management (identification and development employees with specific talent). (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bukowitz W.R., Williams R.L. [2000], The Knowledge Management Fieldbook, Financial Time, Prentice Hall, London.
 2. Chowdhury S. [2000], Towards the Future of Management [w:] Management 21 C, pod red. S. Chowdhury'ego, Financial Times, Practice Hall, London.
 3. Edvinsson L., Malone M.S. [2001], Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 4. Gliński B. [1997], Metody wyłaniania i rozwijania talentów menedżerskich w czołowych korporacjach, Zeszyty Naukowe WSPiM w Warszawie, nr 2.
 5. Hopfenbeck W., Muller M., Peisl T. [2001], WissenbasiertesManagement. Ansatze und Strategien Unternehmensfuhrung in der Internet - Ókonomie, Verlag Modernę Industrie, Landsberg/Lech.
 6. Mertins K., Heisig P., Vorbeck J. [2001], Introduction [w:] Knowledge Management. Best Practices in Europe, pod red.: K. Mertinsa, P. Heisiga, J. Vorbecka, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 7. Mikuła B. [2001], W kierunku organizacji inteligentnych, Antykwa, Kraków.
 8. Skrzypek E. [2000], Zarządzanie wiedzą i informacją jako podstawa zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem [w:] Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, pod red. R. Borowieckiego, Kraków.
 9. Skyrme D.J. [1999], Knowledge Networking. Creating the Collaborative Enterprise, Butterworth Heinemann, Oxford.
 10. Stewart T.A. [2001], The Wealth of Knowledge. Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization, Nicholas Brealey Publishing, London.
 11. Walka o talenty znacznie się zaostrzy [2001], "Zarządzanie na świecie", nr 11.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu