BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pociecha Józef (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Metody próbkowania w badaniu wiarygodności sald
Sampling Methods in Balance Reliability Research
Source
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 101-110, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Rewizja sprawozdań finansowych, Wnioskowanie statystyczne
Review of financial statement, Inferential statistics
Abstract
Ocena sprawozdania finansowego na podstawie wybranej próby losowej z badanej populacji, którą na ogół stanowią wszystkie operacje księgowe z badanego okresu, określane jest mianem badania niewyczerpującego lub próbkowania. Celem pracy była prezentacja probabilistycznych podstaw badania wiarygodności sald oraz szczegółowe przedstawienie jednej z procedur próbkowania dla celów badania wiarygodności sald, metody próbkowania według prawdopodobieństwa proporcjonalnych wielkości (metoda PPS - Probability Proportional to Size).

The article presented probabilistic basics of balance reliability research and in detail showed one of sampling methods - Probability Proportional of Size PPS. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Boynton W.C., Kell W.G. [1996], Modem Auditing, Wiley, New York.
 2. Guy D.M., Carmichael D.R., Whittington O.R. [1998], Audit Sampling an Introduction, Wiley, New York.
 3. Hołda A. [2000], Optymalizacja i model zastosowania procedur analitycznych w rewizji sprawozdań finansowych, praca doktorska, AE w Krakowie, Kraków, (maszynopis).
 4. Iwasiewicz A., Paszek Z. [1997], Statystyka z elementami statystycznych metod sterowania jakością, AE w Krakowie, Kraków.
 5. Kiger I.E., Scheiner J.H. [1994], Auditing, Mifflin, Boston.
 6. Lehman E.L. [1968], Testowanie hipotez statystycznych, PWN, Warszawa.
 7. Owczarek K. [1995], Badanie próbki jako narzędzie wspomagające rewizję (próbkowanie według atrybutów), "Rachunkowość", nr 5.
 8. Owczarek K. [1997], Próbkowanie według prawdopodobieństwa proporcjonalnych wielkości, "Rachunkowość", nr 7.
 9. Owczarek K. [1998], Próbkowanie według zmiennych - metoda szacowania różnicy i proporcji, "Rachunkowość", nr 11.
 10. Owczarek K. [1999], Ocena wyników badania próbki przy próbkowaniu metodą prawdopodobieństwa proporcjonalnych wielkości, "Rachunkowość", nr 7.
 11. Pociecha J. [2001], Sampling Methods in Auditing, Visnik Lvivskoji Komercijnoji Akademiji, seria ekonomiczna, vypusk 9, Lviv.
 12. Principles of Auditing [1989], W.B. Meigs, O.R. Whittington, Pany, K. Meigs R.F., Irwin, Homewood.
 13. Zeliaś A. [2000], Metody statystyczne, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu