BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stobiecka Jadwiga (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Postrzeganie ważności cech produktów jako podstawa segmentacji nabywców
Perception of Importance of Products Features as a Basis of Purchasers' Segmentation
Source
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 111-121, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Segmentacja rynku, Badania ankietowe, Preferencje konsumenta, Rynek napojów alkoholowych
Market segmentation, Questionnaire survey, Consumer preferences, Alcoholic beverages market
Abstract
Autorka zaprezentowała podział nabywców piwa jasnego, przyjmując jako podstawę segmentacji postrzeganie ważności cech analizowanego produktu przez konsumentów. Założyła, że kryteria oceny produktu są dla wszystkich nabywców takie same, a różnica występuje jedynie w przyjętym systemie wag. Autorka zwróciła uwagę nie na samą procedurę, ale na wiarygodność uzyskanych wyników.

The author presented classification of purchasers of lager beer. The basis of segmentation was perception of importance of analyzed product features. The author assumed that criterions of product evaluation are the same for all purchasers. The author paid attention not only to procedure but also to credibility of results. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Biela A. [1992], Skalowanie wielowymiarowe jako metoda badań naukowych, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.
  2. Biskupski A. [2001], Badanie preferencji marek na przykładzie piwa jasnego, praca magisterska, AE w Krakowie, Kraków.
  3. Brzeziński J. [1999], Metodologia badań psychologicznych, PWN, Warszawa.
  4. Ferguson G.A., Takane Y. [1999], Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice, PWN, Warszawa.
  5. Huber O. [1983], Dominance Among Some Cognitive Strategies for Multidimensional Decisions [w:] Human Decision Making, W.L. Sjoberg, T. Tyszka, J.A. Wise (eds.), Karlshamn, Bokforlaget Doxa.
  6. Kaczmarczyk S. [1996], Badania marketingowe, metody i techniki, PWE, Warszawa.
  7. Sagan A. [1998], Badania marketingowe. Podstawowe kierunki, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
  8. Stobiecka J. [1999], Zastosowanie wybranych modeli analizy wielowymiarowej do identyfikacji struktury przedmiotowej rynku [w:] Zastosowanie metod wielowymiarowych w badaniach segmentacji i selektywności rynku, pod red. S. Mynarskiego (warsztaty metodologiczne) AE w Krakowie, Kraków.
  9. Zakrzewska M. [1994], Analiza czynnikowa w budowaniu i sprawdzaniu modeli psychologicznych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu