BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Majerowska Ewa
Title
Ryzyko inwestowania w fundusze inwestycyjne - analiza empiryczna wybranych funduszy
Risk of Investing in Investment Funds - Empirical Analysis of Select Funds
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, nr 1, s. 368-377, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Analiza empiryczna, Ryzyko inwestycyjne, Fundusze inwestycyjne, Modele ekonometryczne, Analiza wskaźnikowa
Empirical analysis, Investment risk, Investment funds, Econometric models, Ratio analysis
Note
summ.
Abstract
Wyznaczono poziom ryzyka wybranych funduszy akcyjnych z wykorzystaniem modelu CAMP. Na podstawie oszacowań modelu wyznaczono wskaźniki efektywności zarządzania portfelem. Wyniki badań pozwoliły na ocenę ryzyka funduszy i ocenę efektywności zarządzania funduszami oraz na stwierdzenie czy oszacowane modele były obciążone.

The allocation of the capital in investment funds is a one of the possibilities of employing the excess of the capital. There are many types of funds operating on the capital market. Depending on the type of investing every investor can choose the suitable fund for making investment. In practise it is not always the truth that assets funds are high risky. It seems to be necessary to analyse the level of risk such of funds. The paper presents an empirical analysis of the selected investment funds operating on the polish capital market using the financial econometric models. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Haugen R.A., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG Press, Warszawa 1996.
  2. Lavine A., Wszystko o funduszach powierniczych, WiG Press, Warszawa 1996.
  3. Musto D.K., Investment Decisions Depend on Portfolio Disclosures. "Journal of Finance", 1999, Vol. 54.
  4. Roll R. I S.A. Ross, On the cross-sectional Relation between Expected Returns and Betas. "Journal of Finance", 1994, Vol. 49 No 1.
  5. Strona internetowa Stowarzyszenia Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych http://www.stfi.com.pl.
  6. Ustawa o funduszach inwestycyjnych z dnia 28 sierpnia 1997 (tekst ujednolicony).
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu