BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Surówka-Marszałek Danuta (Wydział Zarządzania)
Title
Strategie sprzedaży i relacje z klientami na rynkach przemysłowych
Sale Strategies and Relations with Customers on Industrial Markets
Source
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 123-134, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Strategia sprzedaży, Rynek dóbr przemysłowych, Strategia obsługi klienta, Marketing partnerski
Sales strategy, Industrial goods market, Customer service strategy, Partnership marketing
Abstract
Celem autorki było przedstawienie motywacji, jakie towarzyszą nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów handlowych między nabywcą a sprzedawcą. Autorka skoncentrowała się na tych etapach, w których tworzy się i pogłębia zaufanie między stronami uczestniczącymi w wymianie, tak istotne do podtrzymywania długoterminowych relacji partnerskich. W każdym z tych etapów poszukiwała skutecznych strategii sprzedaży, które pozwoliłyby na zacieśnianie więzi między sprzedającymi i kupującymi. Aby relacje między partnerami odnosiły sukces, ich uczestnicy powinni postrzegać je nie jako techniki marketingu i zakupu, ale jako prawdziwy paradygmat prowadzenia interesów, opartych na wzajemnym zaufaniu, zaangażowaniu i partnerstwie strategicznym.

The goal of this article is to present motivation of establishing and keeping up trade contacts between purchaser and salesman. The author concentrates on stages of creation and development of confidence between partners. For better relations between partners they should perceived these relations as a paradigm of running business, based on trust, involvement and strategic partnership. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Brierty E.G., Eckles R.W., Reeder R.R. [1998], Business Marketing, Prentice Hall, New Jersey.
 2. Dwyer F.R., Schurr P.H., Sejo O. [1987], Developing Buyer-Seller Relationships, "Journal of Marketing", April.
 3. Dwyer F.R., Tanner J.E.Jr. [2002], Business Marketing. Connecting Strategy, Relationships and Learning, McGraw-Hill, New York.
 4. Fonfara K. [1999], Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 5. Hutt M.D., Speh T.W. [1997], Zarządzanie marketingiem, Strategia rynku dóbr i usług przemysłowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Kimbal B. [1996], Metody aktywnej sprzedaży, PWE, Warszawa.
 7. Kotler Ph. [1994], Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i ska, Warszawa.
 8. Kramer Ch. [1993], Marketingstrategienfiir Productionsgiiter, Deutscher Uniwersitats Verlag GmbH, Wiesbaden.
 9. Marchetti M. [2000], Cost Per Call Survey, "Sales & Marketing Management", September.
 10. Podstawy marketingu [1998], pod red. J. Altkorna, Instytut Marketingu, Kraków.
 11. Schenk G. [2001], Profesjonalny sprzedawca. Jak budować trwale więzi z klientami, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 12. Sulejewicz A. [1997], Partnerstwo strategiczne: Modelowanie współpracy przedsiębiorstw, Monografie i opracowania, SGH, Warszawa.
 13. Webster F.E.Jr. [1991], Industrial Marketing Strategy, John Wiley & Sons, New York.
 14. Weitz B.A. [1981], Effectiveness in Sales Interactions: A Contingency Framework, "Journal of Marketing", Winter.
 15. Weitz B.A., Castleberry S.B., Tanner J.F. Jr. [2001], Seling: Building Partnerships, Me Graw-Hill, New York.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu