BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Solarz Jan K.
Title
Szklanka do połowy pełna
Source
Gazeta Bankowa, 2009, nr 26, s. 30-31
Keyword
Sektor bankowy, Kryzys finansowy, Ocena działalności banku, Strategia marketingowa
Banking sector, Financial crisis, Assessment of banking performances, Marketing strategy
Abstract
W artykule zawarto roczne podsumowanie działalności polskiego sektora bankowego w warunkach kryzysu. Zwrócono uwagę na straty i zyski. Podkreślono, że jedynie 14 banków komercyjnych i 2 banki spółdzielcze odnotowały w 2008 r. straty. Wskazano na konieczność zmiany błędnej strategii marketingowej największych banków i objęcie nią ubogich mieszkańców kraju.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0860-7613
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu