BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawiec Wojciech
Title
Koszty uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
The Expenses and Fees of Participation in Investment Funds
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2003, nr 982, s. 189-202, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Finanse i rachunkowość - teoria i praktyka
Keyword
Fundusze inwestycyjne, Inwestycje kapitałowe
Investment funds, Capital investments
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono kryteria wyodrębniania kosztów uczestnictwa w funduszach. Wyjaśniono co składa się na pośrednie i bezpośrednie koszty uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych i jakie są jeszcze inne opłaty związane z inwestowaniem w funduszach inwestycyjnych.

This article aims at approaching knowledge about expenses and fees of participation m in-vestment funds in Poland. All this expenses and fees can have an influence on the future earnings, so the knowledge about them can be most useful especially nowadays in the time of big competition between entities of financial market. To characterize this expenses and fees author uses the division of this costs for two groups made by the Association of Investment Fund Companies in Poland. The first group includes all indirect expenses (limited and unlimited), which are deducted from assets, the second group includes all shareholders fees which are charged directly to an investor for a specific transaction, such as purchase, redemption, or exchange. It is worth to say that the author describes taxes and other fees in separated part of article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Chróścicki A., Fundusze inwestycyjne i emerytalne. Komentarz do ustawy o funduszach inwestycyjnych i ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
  2. Dyl M., Fundusze inwestycyjne. Zasady funkcjonowania, Wyd. KiK, Warszawa 2001.
  3. http//www.efund.pl/prowizje.asp.
  4. http://www.kpwig.gov.pl/publikacje/Raport_TFI.doc.
  5. http://www.stfi.com.pl/pub/raport_2001 .pdf.
  6. Kościelniak G., Fundusze powiernicze, Zakamycze, Kraków 1998.
  7. Korenik D., Oszczędzanie indywidualne w Polsce. Produkty różnych pośredników i ich atrakcyjność, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2003.
  8. Krawiec W., Metody oceny funduszy inwestycyjnych, (w:) Zarządzanie i marketing 20. Aspekty makro- i mikroekonomiczne, Red. T. Orzeszko, Wrocław 2002, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 934.
  9. Rozporządzenie Ministra Finansów z 9 września 1999 r. w sprawie szczególnych zasad funduszy inwestycyjnych, DzU nr 77, poz. 868, nr 96, poz. 1133.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu