BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szulc Radosław
Title
Transformacja strategicznego planowania marketingowego w małych i średnich przedsiębiorstwach
The transformation of strategic marketing planning in small and medium sized enterprises
Source
Problemy Zarządzania, 2008, vol. 6, nr 3 (21), s. 136-153, bibliogr. 31 poz.
Issue title
Planowanie i budżetowanie w przedsiębiorstwie
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Planowanie marketingowe, Planowanie strategiczne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Teoria marketingu
Enterprise management, Marketing planning, Strategic planning, Small business, Marketing theory
Note
Zawiera tabele: [1] Zestawienie głównych cech charakteryzujących koncepcję marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem i cech MSP, [2] Wybrane teoretyczne modele strategicznego planowania marketingowego, [3] Zmienne modelu teoretycznego SPM, ich zakresy i obszary poddane weryfikacji, [4] Zakres i wartości średnie częstotliwości analizowania otoczenia badanych przedsiębiorstw.
Abstract
Celem opracowania jest pokazanie różnicy w podejściu do strategicznego planowania marketingowego (SPM) pomiędzy ujęciem teoretycznym, charakteryzującym wielkie korporacje rynkowe, a stanem rzeczywistym obserwowanym w małych i średnich przedsiębiorstwach. Opracowano model teoretyczny strategicznego planowania marketingowego, który poddano empirycznej weryfikacji. Uzyskane wyniki badania pozwoliły opisać stan planowania marketingowego w MSP. Na tej podstawie zaproponowano własny model SPM dla małych i średnich przedsiębiorstw i uzasadniono posługiwanie się nim w działalności biznesowej nawet na małą skalę. (abstrakt oryginalny)

The objective of his paper is to show the difference in approach to strategic marketing planning (SMP) between theoretical take that characterizes the big market corporations and actual state which is observed in SME’s. The theoretical model of strategic marketing planning was created and empirically verified. The obtained results of research allow to describe state of SMP in SME’s. On this ground an own model of SMP for SME’s was proposed and reasons for using it in business activities even on a smallscale were given. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Albach, H. 1984. Innovationsdynamik der mittelständischen Industrie, w: Held, Th. (red.) Betriebswirtschaftslehre mittelständischen Unternehmen, s. 35-50, Stuttgart.
 2. Carson, D. i S. Gromie. 1990. Marketing planning in small enterprises: a model and some empirical evidence. The Journal of Consumer Marketing, vol. 7, 3, s. 33-49.
 3. Churchill, N.C. i V.L. Lewis. 1983. The five stages of small business growth. Harvard Business Review, maj/czerwiec, s. 33-50.
 4. Drucker, P.F. 1994. Praktyka zarządzania, Warszawa: Czytelnik.
 5. Durlik, I. 1998. Formułowanie strategii w przedsiębiorstwie. EiOP, nr 8/98, s. 3-5.
 6. Fonfara, K. 2002. Proces wdrażania koncepcji marketingowej w polskich firmach - wnioski i dylematy, w: Żabiński, L. i K Śliwińska (red.) Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, Warszawa: PWE, s. 86-94.
 7. Flamholtz, E.G. i Z. Aksehirli. 2000. Organizational Success and Failure, Ań Empirical Test of a Holistic Model. European Management Journal, nr 18(5), s. 488-498.
 8. Gliński, B., Kuc, B.R. i P. Szczepankowski. 1996. Zarządzanie strategiczne. Geneza, rozwój, priorytety, Warszawa: Key Text.
 9. Griffin, R.W. 1983. Management, Boston: Houghton Mifflin Co.
 10. Kaczmarczyk, S. 1986. Marketing jako podsystem czynnego sterowania adaptacyjnego przedsiębiorstwem eksportującym, Gdańsk: Wydaw. Uniw. Gdańskiego.
 11. Kaczmarczyk, S i I. Escher. 2006. Przyczyny słabego wykorzystania marketingu w przedsiębiorstwach polskich, w: Ekspansja czy regres marketingu? Warszawa: PWE, s. 245-252.
 12. Kaczmarczyk, S. 2004. Charakterystyczne cechy marketingowego zarządzania przedsiębiorstwem. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, nr 179/2004, s. 38-45.
 13. Karasiewicz, G. 2007. Pomiar efektywności strategii marketingowych - kluczowe problemy. Problemy Zarządzania, nr 2 (16), s. 9-36.
 14. Kotler, Ph. 1994. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa: Gebethner i Spółka.
 15. Krajewski, K. 2000. Wiedza na czas, Business Kontakt, maj/2000.
 16. Krupski, R. 1999. Metody planowania strategicznego, w: Krupski, R (red.) Zarządzanie strategiczne. Koncepcje. Metody, Wrocław: AE Wrocław.
 17. Lambin, J.J. 2001. Strategiczne zarządzanie marketingowe, Warszawa: PWN.
 18. Lozano, A. 2001. Zmienić styl zarządzania. Gazeta Bankowa, nr 07/08.
 19. McDonald, M.H.B. 1989. Ten Barriers to Marketing Planning. Journal of Marketing Management, vol. 5, nr l, s. 1-18.
 20. McDonald, M. H. B. 1992. Strategic Marketing Planning: A State-of-the-Art Review. Marketing Intelligence and Planning, nr 10, s. 4-22.
 21. Mintzberg, H. 1992. On the rise and fall of strategic planning. Long Range Planning.
 22. Niestrój, R. 2006. Wizerunek marketingu w Polsce, w: Ekspansja czy regres marketingu? Warszawa: PWE, s. 187-194.
 23. Piercy, N, Giles, W. 1989. The logic and being illogical in Strategic Marketing Planning. Journal of Marketing Management, vol. 5, nr l, s. 19-31.
 24. Pierścionek, Z. 1996. Strategie rozwoju firmy, Warszawa: PWN.
 25. Pilarczyk, B. i H. Mruk. 2002. Współczesne problemy marketingu strategicznego, w: Kędzior, Z. i E. Kieżel, (red.) Konsumpcja i rynek w warunkach zmian systemowych, Warszawa: PWE, s. 45-33.
 26. Rószkiewicz, M. 2002. Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Warszawa: PWN.
 27. Safranski, S.R. i K. Ik-Whan. 1991. Strategic planning for the growing business. Emerging Business Series, U.S. SBA.
 28. Stonehouse, G., Hamill, J., Campbell, D. i T. Purdie. 2001. Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Warszawa: Felberg SJA.
 29. Wheelen, T.L. i J.D., Hunger. 1995. Strategic Management and Business Policy, Reading: Addison-Wesley.
 30. Woźniczka, J. 2002. Wykorzystanie narzędzi analizy informacji i wspomagania decyzji w planowaniu marketingowym przedsiębiorstw. Marketing i Rynek, nr 11/2002, s. 5-12.
 31. Wrzosek, W. 2006. Wokół efektów marketingu. Marketing i Rynek, nr 5/2006, s. 2-7.
Cited by
Show
ISSN
1644-9584
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu